Zakład Uzbrojenia Okrętowego

Informacje ogólne

Główne zadania w zakresie działalności dydaktycznej

 1. Prowadzenie ćwiczeń i treningów w ramach realizacji programów szkolenia podchorążych oraz słuchaczy studiów wyższych AMW w zakresie wykonywania zadań broni podwodnej, tj. zwalczania okrętów nawodnych i podwodnych przez okręty podwodne, zwalczania okrętów podwodnych przez okręty nawodne i śmigłowce ZOP, a także stawiania i zwalczania min.
 2. Udział w prowadzeniu studiów zaocznych, eksternistycznych i podyplomowych oraz kursów przeszkolenia specjalistycznego dla kadry Marynarki Wojennej:
  • prowadzenie doskonalących szkoleń specjalistycznych załóg okrętowych oraz lotniczych w wyżej określonym zakresie,
  • prowadzenie ćwiczeń taktycznych w zakresie wykonywania wyżej określonych zadań broni podwodnej przez pojedynczy okręt oraz przez grupę okrętów.
 3. Poszukiwanie i udział we wdrażaniu i zabezpieczeniu zaplecza ćwiczeń dla nowych kierunków kształcenia w dziedzinach odpowiadających profilowi IUOiI.

Główne obszary badawcze:

 • strzelanie rakietowe i artyleryjskie
 • wsparcie ogniowe
 • techniki niekontaktowe w uzbrojeniu morskim
 • eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego
 • obrona przeciwlotnicza.
 • zwalczanie okrętów podwodnych (ASW)
 • zwalczanie okrętów nawodnych (ASuW)
 • działania minowe
 • obrona przeciwminowa (MCM)
 • bezzałogowe pojazdy podwodne (UUV, ROV,AUV).

Zakład posiada symulatory i trenażery:

 • trenażer morskiego przeciwlotniczego zestawu artyleryjsko – rakietowego ZU-23-2MW
 • Multimedialny System Identyfikacji Obiektów Powietrznych, Morskich i Naziemnych (brzegowych)
 • wielofunkcyjną platformę symulatora ruchu nosiciela - ruchu okrętu z 12,7 mm karabinem WKM oraz zestaw rakietowy GROM.
 • Symulator Broni Podwodnej
 • trenażer przygotowania i użycia Morskiej Miny Dennej – Pomiarowej
 • trenażer bojowego przygotowania torpedy ZOP typu MU90 Impact
Od 2014 Zakład posiada laboratorium szkolno - badawcze pozwalające prowadzić prace z zakresu badania i diagnostyki luf armat morskich, oraz innego sprzętu uzbrojenia morskiego.

Zintegrowany Symulator i Trenażer Okrętów Podwodnych

Zintegrowany Symulator i Trenażer Okrętów Podwodnych składa się z dwóch części:

 • Symulator Kierowania Okrętem Podwodnym, który wbudowany jest w kadłub okrętu podwodnego typu KOBBEN
 • Trenażer Zespołu Kierowania Okrętem Podwodnym (amg. Submarine Command Team Trainer), który znajduje się w Sali 105 budynku nr 10
Obie części połączone łączem światłowodowym mogą pracować zarówno równolegle jak i niezależnie. Zintegrowany Symulator i Trenażer Okrętów Podwodnych przeznaczony jest do szkolenia załóg okrętów podwodnych w zakresie operacyjnego użycia okrętowych systemów uzbrojenia, taktyki działania i kierowania okrętem podwodnym w czasie realizacji jego podstawowych zadań. Jako platforma własna mogą występować okręty różnych typów (z dostępnej bazy danych) np. t. SCORPENE lub U212, a także okręty typ KILO. Do dyspozycji jest 55 modeli ruchomych obiektów obcych i własnych: okrętów, samolotów, śmigłowców, statków handlowych, rybackich i innych jednostek pływających z których 15 osiągalnych jednocześnie w czasie ćwiczenia. Komputer sterujący działanie Symulatora i Trenażera posiada zaawansowane oprogramowanie do tworzenia i modyfikacji obiektów (platform) zarówno własnych jak i obcych.

Symulator Kierowania Okrętem Podwodnym składa się z następujących stanowisk w postaci dedykowanych konsol operatorów:

 • Okrętowych systemów hydrolokacyjnych (sonarów)
 • Okrętowych systemów radiolokacyjnych (radar / ESM)
 • Okrętowych systemów obserwacji (Peryskop, kamera IR)
 • Zarządzania wodą, powietrzem, energią elektryczną i napędem na pokładzie OP
 • Sterowania i manewrowania okrętem
 • Stanowisko nawigatora (GPS, WECDIS, LOG, AIS,ECHOSONDA ,RADAR ,SYSTEM INERCJALNY)
 • Urządzenia łączności
 • Stanowisko instruktora
 • Stanowisko omawiania ćwiczeń

Trenażer Zespołu Dowodzenia Okrętem Podwodnym składa się z następujących stanowisk w postaci dedykowanych konsol operatorów:

 • Okrętowych systemów hydrolokacyjnych (sonarów)
 • Okrętowych systemów radiolokacyjnych (radar / ESM)
 • Okrętowych systemów obserwacji (Peryskop, kamera IR)
 • Systemu zarządzania informacją o celach oraz analizy ich ruchu (TMA)
 • Systemu uzbrojenia okrętu podwodnego
 • Sterowania i manewrowania okrętem
 • Stanowisko nawigatora (GPS, WECDIS, LOG, AIS,ECHOSĄDA ,RADAR ,SYSTEM INERCJALNY)
 • Urządzenia łączności
 • Stanowisko instruktora
 • Stanowisko omawiania ćwiczeń
 • Stanowisko systemu zarządzania bazą danych i tworzenia nowych platform

Trenażer TR-PPZR GROM

Trenażer TR-PPZR GROM przeznaczony jest do szkolenia żołnierza obsługującego przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy GROM w zakresie:

 • sprawdzania funkcjonowania PPZR GROM
 • obsługi mechanizmów PPZR GROM
 • wykrywania, rozpoznawiania i śledzenia obiektów powietrznych na symulowanym polu walki
 • wyboru sposobu wykonywania zadania ogniowego (tryb ręczny lub automatyczny) z wykorzystaniem PPZR GROM w zależności od sytuacji taktycznej
 • szybkości podejmowania decyzji do momentu zejścia rakiety
 • wykonywania strzelań rakietowych do obiektów powietrznych poruszających się w dowolnych kierunkach i z zadanymi prędkościami
 • obserwacji i poprawienia skuteczności wykonywanych strzelań rakietowych

Trenażer TR-PPZR GROM do szkolenia żołnierzy jest stacjonarnym urządzeniem wyposażonym w stanowisko instruktora oraz stanowisko ćwiczącego (operatora), które są połączone ze sobą za pośrednictwem sieci LAN. Stanowisko instuktora ma możliwość łączenia się i współpracy z wieloma stanowiskami ćwiczących w tym samym czasie (opcja w zależności od wymagań użytkownika). Stanowisko instruktora wyposażone jest w komputer, system sterowania i symulacji pola walki, który generuje obraz 3D zapewniający realistyczne zobrazowanie danego obszaru w pełnych barwach, uwzględniające ukształtowanie terenu oraz różnorodne warunki atmosferyczne i widoczność (mgła, stopień zachmurzenia, opady, pora dnia i roku). System wirtualizacji oparty jest o oprogramowanie VBS2 (Virtual Battle Space 2) - zaawansowany symulator pola walki, który generuje 3-wymiarowe, ruchome i nieruchome sylwetki obiektów powietrznych (samoloty, śmigłowce,motolotnie- w zależności od konkretnych wymagań). System wirtualizacji posiada różnorodne opcje terenu do ćwiczeń, szeroką bazę obiektów oraz predefiniowane scenariusze ćwiczeń z możliwością ich dalszej rozbudowy i dopasowania do wymagań użytkownika. Realistycznie symulowane są efekty dźwiękowe pola walki oraz odgłosy pracy mechanizmów PPZR GROM.

Stanowisko ćwiczącego żołnierza składa się z atrapy wyrzutni PPZR GROM, która pod względem wyposażenia i zasad obsługi odzwierciedla rzeczywisty bojowy przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy GROM, co daje możliwość pracy zbliżonej do warunków rzeczywistych. Obraz widziany przez ćwiczącego wizualizowany jest na wysokiej klasy okularach 3D ćwiczącego oraz na monitorze LCD instruktora wraz z symulowaną sytuacją pola walki. Dźwięki generowane podczas symulacji przekazywane są - w zależności od potrzeb - poprzez słuchawki zintegrowane z hełmem ćwiczącego bądź poprzez głośniki. Niezwykle istotnym elementem szkolenia jest nauka przechwytywania obiektów poprzez głowicę termalną wyrzutni. Ze względu na mały kąt widzenia głowicy konieczne jest precyzyjne śledzenie obiektu przy użyciu wyrzutni. Szacuje się, że w celu nabycia sprawności obsługi zestawu GROM należy wykonać ok. 400 przechwyceń z wykorzystaniem trenażera.

Symulator trójwymiarowych modeli uzbrojenia morskiego

Symulator trójwymiarowych modeli uzbrojenia morskiego jest nowoczesnym systemem pozwalającym na szkolenie oraz doskonalenie umiejętności podchorążych, oficerów i załóg okrętowych w zakresie obsługi uzbrojenia artyleryjskiego, rakietowego oraz amunicji artyleryjskiej. System umożliwia pracę zarówno trybie nauki (zapoznanie się z budową i obsługą uzbrojenia na podstawie trójwymiarowych modeli) jak i egzaminu (testowanie szkolonych przy pomocy scenariuszy wizualizacyjnych). W skład symulatora wchodzą dwa rodzaje stanowisk: instruktora (wykładowcy) oraz szkolonego.

Stanowisko instruktora umożliwia sterowanie (zarządzanie) pracą podłączonych stanowisk szkolonych. W ramach tych czynności możliwe jest:

 • wybieranie i sterowanie przebiegiem ćwiczeń na poszczególnych stanowiskach
 • rejestrowanie i późniejsze odtwarzanie przebiegu wykonywanych scenariuszy
 • podgląd oraz chwilowe przejęcie sterowania przebiegiem ćwiczenia na wybranym stanowisku
 • tworzenie scenariuszy szkoleniowych
 • przeglądanie i drukowanie wyników szkolenia zarejestrowanych w bazie danych

Stanowisko szkolonego umożliwia wirtualną obsługę poszczególnych rodzajów morskiego uzbrojenia. Podstawą pracy stanowiska są trójwymiarowe modele uzbrojenia będącego na wyposażeniu Marynarki Wojennej RP. W zależności od konfiguracji sprzętowej stanowiska, modele mogą być wyświetlane w technologii 2D lub zobrazowania stereoskopowego 3D (projekcja dwóch sygnałów wideo na dwóch niezależnych wyświetlaczach umieszczonych w goglach). Wirtualny zakres obsługi uzbrojenia morskiego obejmuje identyfikację poszczególnych elementów funkcjonalnych w układzie wzdłużnym i poprzecznym oraz demontaż i montaż podstawowych zespołów wchodzących w skład urządzenia. Zdemontowane podzespoły mogą być oglądane z dowolnej perspektywy dzięki możliwości ich obracania oraz przybliżania i oddalania. Stanowisko jest wyposażone w manipulator 3D, który umożliwia wszelskie operacje związane z poruszaniem się w wirtualnym środowisku.

Tryb pracy

 • Indywidualny (pojedyncze stanowisko szkolno-treningowe)
 • Sieciowy (stanowisko instruktora + dowolna liczba stanowisk szkolnych)

Technologia generowania obrazu

 • 2D (monitor, projektor)
 • 3D (gogle wirtualnej rzeczywistości)

Dostępne modele uzbrojenia

 • Armata morska Ak-630M
 • Armata morska Mk75
 • Automat artyleryjski KDA
 • Morski zestaw rakietowo-artyleryjski ZU-23-2MR
 • Przeciwlotniczy zestaw rakietowy GROM
 • Uniwersalna armata morska Ak -176M
 • Wyrzutnia RBS15
 • Zintegrowana głowica śledząca ZGS-158

Dostępne modele amunicji

 • Amunicja 23mm wraz ze skrzynią
 • Amunicja 30mm wraz ze skrzynią
 • Amunicja 35mm wraz ze skrzynią
 • Amunicja 57mm wraz ze skrzynią
 • Amunicja 76mm wraz ze skrzynią
 • Amunicja 76,2mm wraz ze skrzynią
 • Pocisk rakietowy GROM
 • Przeciwokrętowy pocisk manewrujący RBS15

Trenażer TR-23-2MR

Trenażer TR-23-2MR przeznaczony jest do szkolenia operatora-celowniczego 23mm morskiego zestawu artyleryjsko-rakietowego ZU-23-2MR w zakresie:

 • obsługi wyposażenia elektomechanicznego, elektrycznego i hydraulicznego zestawu
 • sprawdzenia funkcjonowania zestawu w pełnym zakresie
 • wykrywania i rozpoznawania celów powietrznych, wodnych i brzegowych na symulowanym morskim polu walki
 • wyboru rodzaju pracy i broni (artyleryjskiej - 23mm nb. OFZT, BZT, APG+DS-T lub rakietowej- przeciwlotniczy zestaw rakietowy S-2M) w zależności od sytuacji taktycznej
 • wykonywania zadań ogniowych do celów powietrznych, nawodnych i brzegowych poruszających się w dowolnych kierunkach i z zadanymi prędkościami
 • wykonywania zadań ogniowych podczas różnych stanów morza (0 do 3 stopni w skali Beauforta)
 • obserwacji i poprawiania skuteczności wykonywanych zadań ogniowych

Trenażer TR-23-2MR do szkolenia operatora ZU-23-2MR jest urządzeniem wyposażonym w stanowisko instruktora oraz stanowisko operatora, które są połączone ze sobą bezprzewodową siecią WiFi. Stanowisko instruktora ma możliwość łączenia się i współpracy z wieloma stanowiskami operatorsko-celowniczego w tym samym czasie (opcja w zależności od wymagań użytkownika).

Stanowisko instruktora wyposażone jest w komputer i system sterowania i symulacji pola walki, który generuje obraz 3D zapewniający realistyczne zobrazowanie terenu w pełnych barwach, uwzględniające stan morza oraz różnorodne warunki atmosferyczne i widoczność (mgła, stopień zachmurzenia, opady, pora roku). System wirtualizacji generuje 3-wymiarowe, ruchome i nieruchome sylwetki celów nawodnych, powietrznych i brzegowych (szybkie łodzie, okręty, barki desantowe, miny morskie, samoloty, śmigłowce itp.) System wirtualizacji posiada różnorodne scenariusze ćwiczeń z możliwością ich dalszej rozbudowy i dopasowania do wymagań użytkownika. Realistycznie symulowane są efekty dźwiękowe morskiego pola walki oraz odgłosy pracy mechanizmów, wystrzału armat i startu rakiet z morskiego zestawu artyleryjsko-rakietowego ZU-23-2MR.

Stanowisko operatora-celowniczego trenażera pod względem rozmieszczenia, wyposażenia, zasad obsługi odzwierciedla rzeczywisty bojowy 23mm morski zestaw artyleryjsko-rakietowy pozbawiony jednak cech bojowych. Celownik tachometryczny GP-02MR i rekursowy celownik pierścieniowy wizualizowany jest na monitorze LCD wraz z symulowaną sytuacją morskiego pola waki. Obudowa monitora stanowi atrapę celownika tachometrycznego wraz ze wszystkimi przełącznikami. Stanowisko operatora-celowniczego umieszczone jest na ruchomej platformie symulującej stan morza od 0 do 3 stopni w skali Beauforta co daje ćwiczącemu możliwość pracy bojowej zbliżonej do warunków rzeczywistych.

Trenażer TR-23-2MR może zostać dostosowany do treningu obsługi zestawu artyleryjskiego ZU-23-2MR oraz armat o innym kalibrze. Projekt trenażera TR-23-2MR został zrealizowany ze środków Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu badawczo-rozwojowego. Trenażer został opracowany i wykonany w ramach konsorcjum Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i ZAiUP AREX. Konstrukcję mechaniczną symulatora warunków morskich wykonało Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo- Handlowe "HELP" ze Starogardu Gdańśkiego.

Laboratorium Min Morskich

Laboratorium Min Morskich posiada na wyposażeniu wersje szkolne wszystkich min morskich znajdujących się aktualnie na uzbrojeniu MW RP. Są to:

 • morska mina kotwiczna, niekontaktowa okrętowa duża (OD)
 • morska mina kotwiczna, niekontaktowa okrętowa średnia (OS)
 • morska mina denna, niekontaktowa typu MMD-1
 • morska mina denna, niekontaktowa typu MMD-2

Zadaniem Laboratorium Min Morskich jest doskonalenie podchorążych oraz słuchaczy studiów wyższych AMW, a także kadry jednostek brzegowych oraz okrętów MW RP w zakresie:

 • budowy min morskich
 • działania min morskich
 • procedur przygotowania wstępnego min morskich
 • procedur przygotowania końcowego min morskich

Trenażer Morskiej Miny Dennej – Pomiarowej

Morska Mina Denna - Pomiarowa (MMD-P) jest przeznaczona do zdalnego pomiaru i rejestracji pól fizycznych okrętów oraz pól trałujących trałów niekontaktowych. Stanowi ona istotne narzędzie Wojny Minowej pozwalając na ocenę poziomu pól fizycznych okrętów (jako elementu obrony biernej okrętu) oraz umożliwia ocenę skuteczności oraz sposobu użycia holowanych systemów trałowych oraz stacji hydrolokacyjnych w działaniach przeciwminowych. Głównymi obszarami wykorzystania Trenażera przygotowania i użycia morskiej miny dennej – pomiarowej jest:

 • Prowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach Systemu Doskonalenia Zawodowego MON dla specjalistów broni podwodnej jednostek MW RP.
 • Prowadzenie ćwiczeń i treningów w ramach realizacji programu szkolenia podchorążych oraz słuchaczy studiów wyższych AMW w zakresie eksploatacji uzbrojenia broni podwodnej.
 • Doskonalenie obsługi operatorskiej stanowiska programowania pracy miny oraz odzyskiwania i analizy danych pomiarowych pól fizycznych okrętu.

Trenażer pozwala na organizację zajęć dydaktycznych w ramach przedmiotów specjalistycznych oraz kursów doskonalących w oparciu o bazę dydaktyczną AMW, bez ingerencji w działanie jednostek wojskowych oraz wykorzystanie w procesie szkolenia szkolnej i treningowej wersji miny MMD-P. Konfiguracja Trenażera pozwala na realizację szkolenia zarówno w przygotowanym pomieszczeniu Pracowni Broni Podwodnej, jak i w morzu w trakcie faktycznego stawiania i podjęcia miny z pokładu jednostki pływającej.

Trenażer składa się łącznie z czterech stanowisk (dwóch treningowych i dwóch pomocniczych):

 • stanowisko treningowe nr 1 (wersja szkolna MMD-P)
 • stanowisko treningowe nr 2 (wersja treningowa MMD-P)
 • stanowisko kontrolno-pomiarowe i przygotowania miny MMD-P
 • stanowisko multimedialne - zobrazowanie na monitorze LCD

Trenażer torpedy ZOP typu MU90 Impact

Wprowadzenie na uzbrojenie Marynarki Wojennej RP w 2004 roku systemu lekkich torped ZOP typu MU90 determinuje konieczność realizowania określonych zadań szkoleniowych w zakresie przygotowania i użycia zarówno torped bojowych, jak i torped ćwiczebnych typu MU90 Impact.

Głównymi obszarami wykorzystania Trenażera jest:

 • Prowadzenie ćwiczeń i treningów w ramach realizacji programu szkolenia podchorążych oraz słuchaczy studiów wyższych AMW w zakresie eksploatacji uzbrojenia broni podwodnej.
 • Prowadzenie kursów specjalistycznych i szkoleń doskonalących dla załóg okrętowych oraz lotniczych w zakresie procedur przygotowania oraz użycia torpedy typu MU90 Impact.
 • Doskonalenie obsługi operatorskiej okrętowego i lotniczego systemu programowania uzbrojenia, dodatkowo umożliwiając na etapie szkolenia demonstrację konsekwencji błędów popełnianych przy obsłudze systemu torpedowego i przygotowaniu strzelania torpedami typu MU90 Impact.

Stanowiska symulacyjne obejmujące stanowisko instruktora, stanowisko treningowe presetera okrętowego, lotniczego oraz stanowisko torpedy szkolnej są połączone otwartą siecią Ethernet umożliwiającą współdziałanie elementów trenażera oraz dające perspektywiczną możliwość podłączenia konsol Trenażera do Symulatora broni podwodnej.

Symulator Broni Podwodnej

Głównym celem szkolenia z wykorzystaniem Symulatora Broni Podwodnej jest wykształcenie umiejętności i nawyków w realizacji procedur dowodzenia i taktycznego użycia uzbrojenia na poziomie pojedynczego okrętu i grupy taktycznej okrętów. Zadaniem Symulatora jest dostarczenie taktycznego obrazu symulowanego pola walki, czyli takich informacji, które odebrane przez szkolonych, poddane selekcji, analizie i właściwie zinterpretowane, spowodują podjęcie i realizację właściwych decyzji taktycznych.

W skład Symulatora wchodzą dwa pomieszczenia; pierwsze z nich to sala audiowizualna wraz ze stanowiskiem instruktora, pod kontrolą którego funkcjonuje całość Symulatora. W drugiej sali znajduje się 6 niezależnych stanowisk symulacyjnych w osobnych pomieszczeniach. Każde stanowisko umożliwia symulację pojedynczego obiektu (okrętu nawodnego, podwodnego lub śmigłowca) – w zależności od konfiguracji danego ćwiczenia dokonywanej na stanowisku instruktora. Oprogramowanie Symulatora umożliwia symulowanie podczas ćwiczeń do 127 obiektów (w tym 6 obsługiwanych przez ćwiczących, pozostałe przez komputer). Zintegrowana na stanowisku instruktora mapa elektroniczna umożliwia prowadzenie ćwiczeń na obszarze Morza Bałtyckiego.

Na każdym ze stanowisk symulacyjnych znajduje się identyczny zestaw symulowanych urządzeń okrętowych:

 • konsola hydroakustyka
 • konsola przygotowania i użycia uzbrojenia
 • konsola manewrowania jednostką

Ponadto, na każdym stanowisku symulacyjnym znajduje się stanowisko nawigatora wyposażone w komplet papierowych map nawigacyjnych oraz mapę elektroniczną na oddzielnym monitorze LCD, a także stanowisko Dowódcy Okrętu wyposażone w system łączności pomiędzy stanowiskami symulacyjnymi i stanowiskiem kierownika ćwiczenia (symulator radiostacji UKF). Symulator jest ponadto objęty system wideo monitoringu stanowisk symulacyjnych.