Zakład Informatyki

Informacje ogólne

Obszary działalności naukowo-badawczej:

 • przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów
 • optymalizacja trajektorii pojazdów nawodnych i podwodnych
 • zagadnienia sztucznej inteligencji i inteligencji obliczeniowej
 • bezpieczeństwo systemów komputerowych
 • systemy i sieci komputerowe
 • technologie internetowe i mobilne.

W skład Zakładu wchodzi centrum danych oraz specjalistyczne laboratoria badawcze:

 • Laboratorium Technologii Sieciowych
 • Laboratorium Projektowo-Programowe
 • Laboratorium Systemów Operacyjnych
 • Laboratorium Podstaw Informatyki

Laboratorium Technologii Sieciowych

Laboratorium Technologii Sieciowych ma na celu przygotowanie studentów do pełnienia roli administratorów sieci komputerowych.

Na wyposażenie Laboratorium Technologii Sieciowych składa się:

 • 24 stracji roboczych
 • switche
 • huby
 • routery CISCO
 • projektor do przeprowadzania prezentacji multimedialnych
 • okablowanie

Stacje robocze w laboratorium technologii sieciowych są wyposażone w oprogramowanie takie jak:

 • iperf
 • wireshark
 • inSSIDer

Labolatorium Projektowo-Programowe

Labolatorium Projektowo-Programowe ma na celu przygotowanie studentów do wykonywania projektów informatycznych oraz programowania w różnych językach.

Na wyposażenie Labolatorium Projektowo-Programowego składa się:

 • 19 stacji roboczych
 • projektor do przeprowadzania prezentacji multimedialnych
 • infrastruktura sieciowa

Wszystkie labolatoria prowadzone są w systemie operacyjnym Windows 7 lub Windows 8. Stacje robocze w Labolatorium Projektowo-Programowym są wyposażone w oprogramowanie takie jak:

 • Visual Studio 2012
 • Microsoft Project 2007
 • SWI - Prolog
 • Scilab

Labolatorium Systemów Operacyjnych

Labolatorium Systemów Operacyjnych ma na celu przygotowanie studentów do pełnienia roli administratorów systemów operacacyjnych Linux i Windows.

Na wyposażenie Labolatorium Systemów Operacyjnych składa się:

 • 18 stacji roboczych
 • projektor do przeprowadzania prezentacji multimedialnych
 • infrastruktura sieciowa

Wszystkie labolatoria prowadzone są na platformie wirtualnej Virtual Box lub Virtual PC. Stacje robocze w labolatorium Systemów Operacyjnych są wyposażone w systemy operacyjne takie jak:

 • Windows 7 lub Windows 8
 • Windows server
 • Debian
 • Virtual Box lub Virtual PC

Labolatorium Podstaw Informatyki

Na wyposażenie Labolatorium Podstaw Informatyki składa się:

 • ...