Zakład Systemów Informatycznych

Informacje ogólne

Obszary działalności naukowo-badawczej:

 • przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów
 • optymalizacja trajektorii pojazdów nawodnych i podwodnych
 • zagadnienia sztucznej inteligencji i inteligencji obliczeniowej
 • bezpieczeństwo systemów komputerowych
 • technologie internetowe i mobilne.

W skład Zakładu wchodzi centrum danych oraz specjalistyczne laboratoria badawcze:

 • Laboratorium Technologii Internetowych i Baz Danych (4/343)
 • Laboratorium Podstaw Informatyki (109/353)
 • Laboratorium Metodyki i Technik Programowania (121/Biblioteka)
 • Sala wykładowa (18/353)

Laboratorium Technologii Internetowych i Baz Danych

Na wyposażenie laboratorium składa się:

 • 16 stacji roboczych
 • ..

Labolatorium Podstaw Informatyki

Na wyposażenie laboratorium składa się:

 • 24 stacje robocze
 • ..

Laboratorium Metodyki i Technik Programowania

Na wyposażenie laboratorium składa się:

 • 19 stacji roboczych
 • ..

Sala wykładowa

Na wyposażenie sali składa się:

 • ...