Zakład Systemów Komputerowych

Informacje ogólne

Obszary działalności naukowo-badawczej:

 • przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów
 • bezpieczeństwo systemów komputerowych
 • systemy i sieci komputerowe
 • technologie internetowe i mobilne.

W skład Zakładu wchodzi centrum danych oraz specjalistyczne laboratoria badawcze:

 • Laboratorium Architektury Systemów (2/353)
 • Laboratorium Sieci Komputerowych (3/353)
 • Laboratorium Systemów Operacyjnych (105/353)
 • Laboratorium Sieci Bezprzewodowych oraz Systemów Alarmowych SATEL (117/353)

Laboratorium Architektury Systemów

Laboratorium ma na celu przygotowanie studentów do ....

Na wyposażenie laboratorium składa się:

 • 16 stacji roboczych
 • ..

Stacje robocze w laboratorium są wyposażone w oprogramowanie takie jak:

 • ...

Laboratorium Sieci Komputerowych

Laboratorium ma na celu przygotowanie studentów do pełnienia roli administratorów sieci komputerowych.

Na wyposażenie laboratorium składa się:

 • 24 stacji roboczych
 • switche
 • huby
 • routery CISCO
 • projektor do przeprowadzania prezentacji multimedialnych
 • okablowanie

Stacje robocze w laboratorium są wyposażone w oprogramowanie takie jak:

 • iperf
 • wireshark
 • inSSIDer

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium ma na celu przygotowanie studentów do pełnienia roli administratorów systemów operacacyjnych Linux i Windows.

Na wyposażenie laboratorium składa się:

 • 18 stacji roboczych
 • projektor do przeprowadzania prezentacji multimedialnych
 • infrastruktura sieciowa

Stacje robocze w labolatorium są wyposażone w systemy operacyjne takie jak:

 • Windows 7 lub Windows 8
 • Windows server
 • Debian
 • Virtual Box lub Virtual PC

Laboratorium Sieci Bezprzewodowych oraz Systemów Alarmowych SATEL

Na wyposażenie laboratorium składa się:

 • 16 stacji roboczych
 • ..

Stacje robocze w laboratorium są wyposażone w oprogramowanie takie jak:

 • ...