Pracownia Łączności Morskiej i Radiolokacji

Informacje ogólne

Jesteśmy komórką wewnętrzną Instytutu Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki realizującą działalność dydaktyczno–wychowawczą, naukowo–badawczą i techniczną dla potrzeb Akademii Marynarki Wojennej, Marynarki Wojennej oraz resortu Obrony Narodowej.

Pracownia Łączności Morskiej i Radiolokacji została wyodrębniona, jako niezależna komórka organizacyjna w strukturze Instytutu Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki, w wyniku restrukturyzacji AMW przeprowadzonej w 2009 roku i kontynuuje działalność istniejącej wcześniej Katedry Łączności i Obserwacji Technicznej.

W Pracowni prowadzone są zajęcia audytoryjne (wykłady i ćwiczenia) oraz laboratoria z przedmiotów związanych z Łącznością Morską, Radiokomunikacją i Radiolokacją. W Pracowni realizowane są zajęcia dla podchorążych, kadry Marynarki Wojennej i innych rodzajów wojsk, studentów cywilnych, a także dla oficerów floty handlowej.

Pracownia Łączności Morskiej i Radiolokacji składa się z trzech integralnych części, tj.:

 • Laboratorium Łączności Morskiej (sala 219 / 10),
 • Trenażer Morskich Systemów Radiolokacyjnych (sala 218 / 10),
 • Symulator GMDSS (sala 217 / 10).

Laboratorium Łączności Morskiej

W sali dydaktycznej 219/10 prowadzone są zajęcia audytoryjne (wykłady i ćwiczenia) oraz laboratoria z przedmiotów:

 1. dla podchorążych:
  • Łączność morska
  • Środki dowodzenia
  • Procedury łączności radiowej NATO
  • Współczesne systemy radiokomunikacji
  • na kursach GMDSS GOC
 2. dla kadry MW / MON:
  • na kursach GMDSS GOC
  • na kursach SRC
  • na kursach operatorów VHF
  • na kursach kwalifikacyjnych (porucznik / kapitan) z przedmiotów związanych z łącznością
 3. dla studentów cywilnych:
  • Łączność morska
  • Systemy teletransmisji
  • Współczesne systemy radiokomunikacji
  • na kursach GMDSS GOC

Ponadto laboratorium umożliwia prowadzenie kursów doskonalących i szkoleń dla oficerów pokładowych, obsad działów okrętowych IV (łączności) oraz operatorów PO z zakresu:

 • obsługi nowoczesnych radiostacji okrętowych zakresu VHF/UHF
 • obsługi nowoczesnych radiostacji okrętowych zakresu MF/HF
 • procedur łączności radiowej NATO
 • prowadzenia treningów radiowych

Laboratorium Łączności Morskiej wyposażone jest w:

 1. Zintegrowany system symulacji łączności morskiej zakresu MF, HF, VHF, UHF i sygnalizacji wzrokowej.
  • 10 stanowisk treningowych
  • 1 stanowisko instruktora
  System symulacji pozwala na nawiązywanie „łączności radiowej” w sieci LAN w relacjach „każdy z każdym” zarówno przy wyposażeniu stanowisk w aplikacje danego typu radiostacji, jak też współpracę z aplikacjami radiostacji innych typów, których częstotliwość nadawania i odbioru oraz rodzaj emisji jest taki sam. System umożliwia również wymianę korespondencji z wykorzystaniem środków sygnalizacji wzrokowej. W aplikacji zaimplementowano pracę nowoczesnych radiostacji okrętowych firmy Rohde&Schwarz zakresu MF/HF oraz VHF/UHF.
 2. Urządzenia rzeczywiste łączności morskiej, w tym:
  • radiostacja okrętowa VHF/UHF M3SR 4400 (XT4410A) R&S – 2 szt.
  • radiostacja okrętowa MF/HF M3SR 4100 (XK4115) R&S – 2 szt.
  • odbiornik VLF-HF M3SR 4100 (EK4100) R&S – 2 szt.
  • radiostacja morska zakresu MF/HF ICom IC-801 GMDSS – 2 szt.
  • radiostacja VHF/UHF RS-6115 – 1 szt.
  • radiotelefon morski zakresu VHF Sailor RT 5022 – 2 szt.
  • radiotelefon morski zakresu VHF ICom IC-M503 – 2 szt.
  • radiotelefon morski zakresu VHF ICom IC-M603 DSC – 2 szt.
  • radiotelefon morski zakresu VHF RadioOcean RO-4800 – 2 szt.
  W sali prowadzone są egzaminy teoretyczne w zakresie GMDSS organizowane przez państwową komisję egzaminacyjną UKE.

Trenażer Morskich Systemów Radiolokacyjnych

Trenażer Morskich Systemów Radiolokacyjnych zapewnia możliwość kompleksowego szkolenia w zakresie przedmiotów związanych z radiolokacją. W pełni umożliwia prowadzenie kursów oraz egzaminów kończących kurs modelowy IMO 1.07 (radar – poziom operacyjny).

Trenażer działa w oparciu o rzeczywiste radary nawigacyjne wykorzystywane współcześnie zarówno na okrętach Marynarki Wojennej, jak i jednostkach handlowych:

 • BridgeMaster C firmy Raytheon – 1 szt.
 • BridgeMaster E firmy Raytheon – 2 szt.
 • VisionMaster FT w wersji chart radar firmy Raytheon – 2 szt.
 • CRM-100M firmy Przemysłowy Instytut Telekomunikacji SA – 2 szt.
 • MD3420 firmy Koden – 1 szt.

Z uwagi na zróżnicowanie techniczne urządzeń, stanowiących szeroki przekrój konstrukcji radarów nawigacyjnych, Trenażer umożliwia szkolenie operatorów do pracy zarówno na radarach impulsowych, jak również na radarach pracujących na fali ciągłej z modulacją częstotliwości.

Wyposażenie trenażera obejmuje zarówno radary przeznaczone na małe jednostki, o rozpiętości anteny 30 cm, jak i radary przeznaczone na duże statki, o rozpiętości anteny 3,6 m.

W przypadku dwukonsolowych stanowisk treningowych radarów BridgeMaster E oraz VisionMaster FT możliwe jest szkolenie operatorów do pracy zarówno w paśmie X, jak i w paśmie S, co stwarza doskonałe warunki do zapoznania się z występującymi różnicami oraz specyfiką pracy radaru (zobrazowania) w każdym z pasm.

Celem dalszego rozszerzenia możliwości szkolenia, wszystkie stanowiska treningowe (konsole radarowe) podłączone są do symulatora logu/żyrokompasu/GPS (celem umożliwienia symulacji ruchu własnej jednostki) oraz do rzeczywistego odbiornika AIS typu Saab R4, przekazującego do radarów obraz sytuacji nawodnej. Radary VisionMaster FT wyposażone są ponadto w komórki mapy elektronicznej standardu S-57 obejmujące polskie wybrzeże.

W sali prowadzone są zajęcia dla podchorążych, kadry Marynarki Wojennej i innych rodzajów wojsk, a także dla studentów cywilnych z przedmiotów związanych z radiolokacją.

Symulator GMDSS

Zainstalowany w Pracowni Symulator GMDSS zapewnia możliwość kompleksowego szkolenia i egzaminowania kadr morskich ubiegających się o świadectwa:

 • ogólne operatora GMDSS (GOC) – kurs modelowy IMO 1.25,
 • ograniczone operatora GMDSS (ROC) – kurs modelowy IMO 1.26,
 • operatora stacji nadbrzeżnej,
 • operatora radiotelefonisty VHF,
 • operatora łączności dalekiego zasięgu (LRC),
 • operatora łączności bliskiego zasięgu (SRC),

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz.U. z 2015r. poz.99).

W pomieszczeniu symulatora prowadzone są zajęcia z przedmiotu Łączność Morska dla podchorążych i studentów cywilnych oraz kursy GMDSS dla oficerów pokładowych MW RP i obsad działów okrętowych IV, a także dla oficerów floty handlowej.

Symulator działa w oparciu o oprogramowanie firmy TRANSAS TGS 5000 (ver. 8.3) i składa się z: 16 stanowisk treningowych + 1 stanowisko instruktora. Zapewnia możliwość kompleksowego szkolenia kadr morskich w zakresie obsługi urządzeń łączności, alarmowania, prowadzenia łączności w niebezpieczeństwie, łączności koordynacyjnej i łączności na miejscu akcji poszukiwawczo – ratowniczej we wszystkich obszarach żeglugowych.

Symulator wyposażony jest w specjalne zestawy słuchawkowe, które umożliwiają:

 • pracę radiotelefoniczną w zakresach MF, HF i VHF,
 • pracę radioteleksową (NBDP) w zakresach MF i HF,
 • pracę urządzeń DSC w zakresach MF, HF i VHF,
 • pracę radiotelefoniczną i radioteleksową w systemach łączności satelitarnej
  (INMARSAT C, INMARSAT B, INMARSAT Fleet77)
pomiędzy stacjami statkowymi (stanowiskami treningowymi) oraz pomiędzy stacjami statkowymi (stanowiskami treningowymi) a stacją nadbrzeżną lub RCC (stanowiskiem instruktora).

Oprogramowanie symulatora zapewnia szkolenie w zakresie obsługi urządzeń do lokalizacji miejsc katastrof, a także umożliwia przesyłanie do stacji statkowych (stanowisk treningowych) morskich informacji bezpieczeństwa (MSI) z wykorzystaniem serwisu SafetyNet (EGC) i systemu NAVTEX. Symulator wyposażony jest w system map elektronicznych, które zapewniają zobrazowanie linii brzegowej, rozmieszczenie stacji nabrzeżnych i obszarów żeglugowych GMDSS. Uwzględnia właściwości propagacyjne fal radiowych w różnych podzakresach, a w szczególności porę doby i odległość między stacjami statkowymi, co umożliwia ocenę zasięgu łączności w zależności od wybranego podzakresu fal radiowych.

Wyposażenie symulatora w sprzęt rzeczywisty konsola GMDSS SAILOR 6000:

 • radiotelefon SAILOR 6222 VHF DSC– 1 szt.
 • radiostacja statkowa SAILOR 6301 MF/HF DSC– 1 szt.
 • terminal radioteleksu NBDP MF/HF SAILOR – 1 szt.
  (SAILOR 6006 Message Terminal, klawiatura, drukarka SAILOR H1252B),
 • terminal Inmarsat SAILOR 6110 mini-C GMDSS z odbiornikiem EGC
  (SAILOR 6006 Message Terminal, klawiatura, drukarka SAILOR H1252B),
 • terminal Inmarsat SAILOR 250 FleetBroadband – 1 szt.,
 • odbiornik NAVTEX NX-700 – 1 szt.
 • radiotelefon przenośny GMDSS VHF SAILOR SP3520 – 3 szt.,
 • radiotelefon przenośny VHF SAILOR SP3110 – 1 szt.,
 • radiopława EPIRB systemu COSPAS-SARSAT – 3 szt.,
 • transponder radarowy SART – 1 szt.,
 • nadajnik alarmowy Smartfind S5 AIS SART – 1 szt.,
 • panel alarmowy SAILOR 6103– 1 szt.

W sali prowadzone są egzaminy praktyczne w zakresie obsługi urządzeń i podsystemów GMDSS organizowane przez państwową komisję egzaminacyjną UKE.