O systemie

System wspomagający pracę Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej w czasie egzaminu dyplomowego: przechowuje listę zagadnień na egzamin dyplomowy dla poszczególnych grup oraz umożliwia wylosowanie zadeklarowanej liczby pytań podczas egzaminu.

Ustawienia systemu

Liczba pytań do wylosowania
Minimalna liczba kategorii
Pytania z unikalnych kategorii [T/N]

Statystyki pytań

Liczba pytań dla poszczególnych grup