O systemie

System wspomagający pracę Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej w czasie egzaminu dyplomowego: przechowuje listę zagadnień na egzamin dyplomowy dla poszczególnych grup oraz umożliwia wylosowanie zadeklarowanej liczby pytań podczas egzaminu.

Ustawienia systemu

Liczba pytań do wylosowania
Minimalna liczba kategorii

Statystyki pytań

Liczba pytań dla poszczególnych grup