Seminaria Instytutu

Seminaria Instytutu Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki to stałe przedsięwzięcie odbywające się raz w miesiącu. Prelegentami seminariów mogą być pracownicy Instytutu, wybitni dyplomanci realizujący pracę dyplomową w Instytucie oraz inne zaproszone osoby. Seminaria są poświęcone badaniom naukowym, dydaktyce oraz ważnym kwestiom związanym z obszarami zainteresowania Instytutu. Seminaria to okazja do kontaktu, zapoznania się z najnowszymi badaniami i swobodnej dyskusji naukowej, która przekracza granice poszczególnych specjalności. Seminaria mają również motywować do pisania tekstów i ich publikowania, podejmowania badań naukowych oraz budowania zespołów badawczych. Seminaria mają formę otwartą i mogą w nich uczestniczyć wszyscy zainteresowani tematem wystąpienia.

Data / Czas Sala Temat Prelegent
Rok akademicki 2017/2018
11.06.2018
09:00
17/7 Czynniki determinujące proces i morskie warunki badań na pozycji ogniowej "prototypu" 35 mm automatycznej armaty KDA w zakresie określania moźliwości wykorzystania jej w walce dr hab. inż. Jan Kobierski, prof. AMW
kmdr por. dr inż. Stanisław Milewski
14.05.2018
09:00
17/7 Zarządzanie usługami IT zgodnie z metodyką ITIL - nadzieje i praktyka na przykładzie wdrożeń w NATO mgr inż. Marek Błaszczyk
09.04.2018
09:00
17/7 Deanonimizacja użytkowników kryptowalut technikami heurystycznymi kmdr por. dr inż. Przemysław Rodwald
12.03.2018
09:00
17/7 Detekcja tekstu w warunkach naturalnych za pomocą urządzenia przenośnego dr inż. Artur Zacniewski
12.02.2018
09:00
219/10 Biomimetyczne pojazdy podwodne z napędem falowym kpt mar. mgr inż. Leszek Pietrukaniec
08.01.2018
09:00
219/10 Możliwości wspomagania wybranych ekspertyz specjalistycznych w obszarze bezpieczeństwa przy wykorzystaniu programów komputerowych. Bezpieczeństwo procesu załadunku oraz transportu materiałów wybuchowych w portach morskich. kmdr por. dr Mirosław Chmieliński
11.12.2017
08:55
17/7 Optyczny system wyznaczania położenia przestrzennego obiektów powietrznych kmdr ppor. mgr inż. Jacek Zalewski
13.11.2017
09:00
219/10 Uczenie agentów neuronowych w procesie zespołowego zaganiania dr hab. inż. Wojciech Jędruch, prof. PG
Rok akademicki 2016/2017
10.04.2017
09:00
219/10 System sterowania autonomicznym biomimetycznym pojazdem podwodnym kmdr dr hab. inż. Tomasz Praczyk, prof. AMW
13.03.2017
09:00
219/10 Konwolucyjne sieci neuronowe w przetwarzaniu obrazów dr inż. Artur Zacniewski
13.02.2017
09:00
219/10 Czynniki ekonomiczne warunkujące dobór tolerancji elementów układu elektronicznego prof. dr hab. inż. Antoni Drapella
dr inż. Tadeusz Niemczyk
09.01.2017
09:00
219/10 Numeryczne różniczkowanie. Niby takie proste prof. dr hab. inż. Antoni Drapella
12.12.2016
09:00
219/10 Liczby pierwsze w informatyce mgr inż. Mieczysław Kruczko
Rok akademicki 2015/2016
25.04.2016
11:00
219/10 Optymalizacja strategii profilaktycznych wymian obiektów technicznych podlegających zużyciu prof. dr hab. inż. Antoni Drapella
01.02.2016
13:00
8/3 System armaty morskiej kal. 35mm kmdr por. dr inż. Stanisław Milewski
23.11.2015
09:00
219/10 Gamifikacja wybranego przedmiotu w procesie nauczania na kierunku Informatyka w AMW kmdr por. dr inż. Przemysław Rodwald
26.10.2015
09:00
219/10 Metodyka Scrum kmdr dr hab. inż. Tomasz Praczyk, prof. AMW
Rok akademicki 2014/2015
27.04.2015
10:00
14D/9 Symulator Broni Podwodnej – przykład symulatora/trenażera hybrydowego kmdr por. dr inż. Piotr Bekier
30.03.2015
10:00
219/10 Cyfrowe przetwarzanie obrazów kpt. mgr inż. Jacek Zalewski
23.02.2015
09:00
219/10 O opłacalności przedsięwzięć: „energooszczędna żarówka” i „przedłużenie gwarancji wyrobu” prof. dr hab. inż. Antoni Drapella
16.02.2015
10:00
219/10 Koncepcja informatyzacji Instytutu Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki kmdr ppor. dr inż. Przemysław Rodwald
26.01.2015
09:00
219/10 Nowoczesne Techniki Obrazowania i Pomiarów EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o.
15.12.2014
10:00
14D/9 Funkcjonalność i obsługa systemu Wirtualna Uczelnia kmdr ppor. mgr inż. Marcin Aszkiełowicz
24.11.2014
10:00
14D/9 Koncepcja użycia systemów wizyjnych do określania orientacji przestrzennej okrętu kmdr por. mgr inż. Tadeusz Bodnar