Informacje o wykładowcy

dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech

Profesor nadzwyczajny

261262940 w.jedruch@amw.gdynia.pl
  • Zakład / Pracownia: ZI
  • Pokój: 119, budynek: 353

L.p. Proponowany temat Grupa
1 System komunikacji osoby niepełnosprawnej z komputerem za pomocą dżojstika 105NCI
2 Modelowanie problemu zaganiania w środowisku JADE 105NCI
3 Opracowanie w środowisku Scilab programu demonstrującego uczenie sieci neuronowej metodą roju wolne
4 Zastosowanie metody roju do optymalizacji wybranego zadania sterowania wieloetapowego. wolne
5 Uczenie maszynowe powstawania działań zespołowych agentów w problemie zaganiania wolne
6 Sieci neuronowe uczące się działań zespołowych metodami ewolucyjnymi w procesach przechwytywania 115NCI
7 Systemy samoreprodukujące się w systemie DigiHive – problem błony 115NCI
8 Analiza wydźwięku tekstów języka naturalnego 115NCI
9 Ewolucyjna optymalizacja sterowania autonomiczną kosiarką 115NCI
10 Zastosowanie metody roju do optymalizacji wybranego zadania sterowania wieloetapowego. wolne
11 Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do optymalizacji wybranego zadania sterowania wieloetapowego. wolne
12 Graficzny kreator sieci Bayesowskich z efektywnym wnioskowaniem 125NCI
13 Klasyfikacja wybranych typów obrazów graficznych metodami uczenia głębokiego (,,deep learning'') wolne
14 Uczenie działań zespołowych agentów przeszukujących zadany obszar wolne
15 Ewolucyjne uczenie zespołu neuronowych agentów w procesie zaganiania 152I