Informacje o wykładowcy

dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech

Profesor nadzwyczajny

261262940 w.jedruch@amw.gdynia.pl
  • Zakład / Pracownia: ZI
  • Pokój: 119, budynek: 353

L.p. Proponowany temat Dyplomant
1 System komunikacji osoby niepełnosprawnej z komputerem za pomocą dżojstika Marek Brzóska
2 Modelowanie problemu zaganiania w środowisku JADE Łukasz Kubisiak
3 Opracowanie w środowisku Scilab programu demonstrującego uczenie sieci neuronowej metodą roju
4 Zastosowanie metody roju do optymalizacji wybranego zadania sterowania wieloetapowego.
5 Uczenie maszynowe powstawania działań zespołowych agentów w problemie zaganiania
6 Modelowanie działań zespołowych agentów w środowisku JADE w problemie zaganiania
7 Sieci neuronowe uczące się działań zespołowych metodami ewolucyjnymi w procesach przechwytywania Konrad Błaszczyk
8 Systemy samoreprodukujące się w systemie DigiHive – problem błony Krzysztof Odżga
9 Analiza wydźwięku tekstów języka naturalnego Damian Garstecki
10 Ewolucyjna optymalizacja sterowania autonomiczną kosiarką Roksana Słowik
11 Opracowanie w środowisku Scilab pakietu programów do laboratorium z sieci Bayesa.
12 Zastosowanie metody roju do optymalizacji wybranego zadania sterowania wieloetapowego.
13 Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do optymalizacji wybranego zadania sterowania wieloetapowego.
14 Graficzny kreator sieci Bayesowskich z efektywnym wnioskowaniem Kewin Celejowski
15 Klasyfikacja wybranych typów obrazów graficznych metodami uczenia głębokiego (,,deep learning'')
16 Uczenie działań zespołowych agentów przeszukujących zadany obszar