Informacje o wykładowcy

dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech

Profesor nadzwyczajny

261262940 w.jedruch@amw.gdynia.pl
  • Zakład / Pracownia: ZI
  • Pokój: 119, budynek: 353

L.p. Proponowany temat Dyplomant
1 System komunikacji osoby niepełnosprawnej z komputerem za pomocą dżojstika Marek Brzóska
2 Modelowanie problemu zaganiania w środowisku JADE Łukasz Kubisiak
3 Opracowanie w środowisku Scilab programu demonstrującego uczenie sieci neuronowej metodą roju
4 Zastosowanie metody roju do optymalizacji wybranego zadania sterowania wieloetapowego.
5 Uczenie maszynowe powstawania działań zespołowych agentów w problemie zaganiania
6 Sieci neuronowe uczące się działań zespołowych metodami ewolucyjnymi w procesach przechwytywania Konrad Błaszczyk
7 Systemy samoreprodukujące się w systemie DigiHive – problem błony Krzysztof Odżga
8 Analiza wydźwięku tekstów języka naturalnego Damian Garstecki
9 Ewolucyjna optymalizacja sterowania autonomiczną kosiarką Roksana Słowik
10 Zastosowanie metody roju do optymalizacji wybranego zadania sterowania wieloetapowego.
11 Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do optymalizacji wybranego zadania sterowania wieloetapowego.
12 Graficzny kreator sieci Bayesowskich z efektywnym wnioskowaniem Kewin Celejowski
13 Klasyfikacja wybranych typów obrazów graficznych metodami uczenia głębokiego (,,deep learning'')
14 Uczenie działań zespołowych agentów przeszukujących zadany obszar