Informacje o wykładowcy

dr inż. Niemczyk Tadeusz

Starszy wykładowca

261262940 t.niemczyk@amw.gdynia.pl
  • Zakład / Pracownia: ZK
  • Pokój: 119, budynek: 353

L.p. Proponowany temat Grupa
1 Analiza wykorzystania przez użytkowników możliwości pakietu MS OFFICE wolne
2 Analiza dostępności Internetu w miejscowościach wypoczynkowych w powiecie Puckim 095NCI
3 Projekt wykorzystania systemu RADIUS do uwierzytelniania użytkowników sieci AMW 095NCI
4 Porównanie możliwości pakietu MS OFFICE i OPENOFFICE 095NCI
5 Analiza bezpieczeństwa sieci komputerowej na przykładzie wybranej sieci 085NCI
6 Analiza dostępu do Internetu w powiecie Kartuskim 085NCI
7 System zarządzania sieciowymi adresami IP w Akademii Marynarki Wojennej 085NCI
8 Projekt i implementacja stanowiska laboratoryjnego do tworzenia graficznej postaci algorytmów i śledzenia ich realizacji wolne
9 Projekt sieci komputerowej firmy Morex 135NCI
10 Projekt i implementacja komputerowego stanowiska laboratoryjnego do obrazowania pracy routera wolne
11 Projekt i implementacja komputerowego stanowiska laboratoryjnego do analizowania pracy przełącznika sieciowego wolne
12 Projekt i implementacja programu wspierającego pracę Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej w czasie egzaminu dyplomowego wolne