Informacje o wykładowcy

dr inż. Niemczyk Tadeusz

Starszy wykładowca

261262940 t.niemczyk@amw.gdynia.pl
  • Zakład / Pracownia: ZK
  • Pokój: 119, budynek: 353

L.p. Proponowany temat Dyplomant
1 Analiza wykorzystania przez użytkowników możliwości pakietu MS OFFICE
2 Analiza dostępności Internetu w miejscowościach wypoczynkowych w powiecie Puckim Łukasz Gołąb
3 Projekt wykorzystania systemu RADIUS do uwierzytelniania użytkowników sieci AMW Piotr Jakubowski
4 Porównanie możliwości pakietu MS OFFICE i OPENOFFICE Dominika Robaczewska
5 Analiza bezpieczeństwa sieci komputerowej na przykładzie wybranej sieci Sławomir Parchem
6 Analiza dostępu do Internetu w powiecie Kartuskim Przemysław Płotka
7 System zarządzania sieciowymi adresami IP w Akademii Marynarki Wojennej Krzysztof Zander
8 Projekt i implementacja stanowiska laboratoryjnego do tworzenia graficznej postaci algorytmów i śledzenia ich realizacji
9 Projekt sieci komputerowej firmy Morex Marcin Groth
10 Projekt i implementacja komputerowego stanowiska laboratoryjnego do obrazowania pracy routera
11 Projekt i implementacja komputerowego stanowiska laboratoryjnego do analizowania pracy przełącznika sieciowego
12 Projekt i implementacja programu wspierającego pracę Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej w czasie egzaminu dyplomowego