Informacje o wykładowcy

dr inż. Niemczyk Tadeusz

Starszy wykładowca

261262940 t.niemczyk@amw.gdynia.pl
  • Zakład / Pracownia: ZI
  • Pokój: 119, budynek: 353

L.p. Proponowany temat Dyplomant
1 Analiza wykorzystania Internetu w telefonach komórkowych
2 Analiza wykorzystania przez użytkowników możliwości pakietu MS OFFICE
3 Analiza bezpieczeństwa danych Zintegrowanego Systemu Zarządzania na wybranym przykładzie
4 Projekt stanowiska laboratoryjnego obrazującego wykonywanie podstawowych operacji matematycznych
5 Projekt stanowiska laboratoryjnego śledzącego wykonywanie rozkazów maszynowych dla prostych programów w Assemblerze
6 Analiza dostępności Internetu w miejscowościach wypoczynkowych w powiecie Puckim Łukasz Gołąb
7 Projekt wykorzystania systemu RADIUS do uwierzytelniania użytkowników sieci AMW Piotr Jakubowski
8 Porównanie możliwości pakietu MS OFFICE i OPENOFFICE Dominika Robaczewska
9 Analiza bezpieczeństwa sieci komputerowej na przykładzie wybranej sieci Sławomir Parchem
10 Analiza dostępu do Internetu w powiecie Kartuskim Przemysław Płotka
11 Analiza dostępności Internetu w powiecie Puckim Marcin Gojtowski
12 System zarządzania sieciowymi adresami IP w Akademii Marynarki Wojennej Krzysztof Zander
13 Projekt i implementacja komputerowego stanowiska laboratoryjnego do obrazowania wykonywania programów przez procesor
14 Projekt i implementacja komputerowego stanowiska laboratoryjnego do analizowania programu napisanego w Asemblerze
15 Projekt i implementacja stanowiska laboratoryjnego do tworzenia graficznej postaci algorytmów i śledzenia ich realizacji
16 Projekt sieci komputerowej firmy Morex Marcin Groth