Informacje o wykładowcy

kmdr por. dr inż. Milewski Stanisław

Adiunkt

261262878 s.milewski@amw.gdynia.pl
  • Zakład / Pracownia: ZUO
  • Pokój: 2, budynek: 4

L.p. Proponowany temat Grupa
1 Obrazowa baza danych wolne
2 Bezprzewodowy system strumieniowej transmisji danych obrazowych wolne
3 kontroli ruchu strzelca podczas ykonywania zadania ogniowego z PPZR "Grom" 152I