Informacje o wykładowcy

dr inż. Trojczak Patrycja

Starszy wykładowca / Kierownik Zakładu

261262576 p.trojczak@amw.gdynia.pl patrycja.trojczak patrycja-trojczak-golonka-90b0897b
  • Zakład / Pracownia: ZI
  • Pokój: 12, budynek: 4A

L.p. Proponowany temat Grupa
1 Projekt lokalnego systemu do strumieniowej transmisji bezprzewodowej 105NCI
2 Projekt systemu pracy grupowej na uczelni wyższej 105NCI
3 Zastosowanie technologii informatycznych w automatyzacji procesów bibliotecznych na przykładzie Biblioteki Głównej AMW w Gdyni 095NCI
4 Projekt sieci swobodnego dostępu EduRoam dla AMW w Gdyni 095NCI
5 Charakterystyka zastosowań systemów ekspertowych w siłowniach okrętowych 095NCI
6 Projekt i implementacja mobilnej witryny wydziałowej uczelni wyższej na przykładzie WNIUO AMW w Gdyni 095NCI
7 Projekt systemu zabezpieczeń dla prywatnych sieci LAN 095NCI
8 „E-dziennik” jako internetowa aplikacja elektronicznego dziennika 095NCI
9 Projekt i implementacja programu do generowania i rozwiązywania gier macierzowych. 090NCI
10 Identyfikacja komparatywnych cech obiektów dla potrzeb klasyfikacji 090NCI
11 Systemy ERP dla uczelni 090NCI
12 Charakterystyka zastosowań systemów ekspertowych w naukach medycznych 090NCI
13 Projekt scenariuszy zajęć laboratoryjnych dla przedmiotu „Komunikacja bezprzewodowa” 090NCI
14 Analiza systemu identyfikacji zasobów z wykorzystaniem technologii RFID 090NCI
15 Wpływ parametrów konfiguracyjnych urządzeń dostępowych na jakość łącz w sieciach LAN 090NCI
16 Realizacja szkieletowego systemu ekspertowego PC Shell dla wybranego problemu decyzyjnego 090NCI
17 Analiza bezpieczeństwa bezprzewodowych sieci komputerowych na przykładzie wybranej sieci 090NCI
18 Projekt i implementacja wydziałowego serwisu internetowego dla WDiOM AMW 115NCI
19 Analiza wariantów konfiguracyjnych roamingu WiFi dla wybranej platformy sprzętowej 115NCI
20 Projekt sieci bezprzewodowej dla szkoły na przykładzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach 115NCI
21 Projekt i implementacja interaktywnego serwisu internetowego dla Centrum Doskonalenia Językowego AMW 115NCI
22 Analiza porównawcza funkcjonalności oprogramowania wbudowanego dla wybranego routera bezprzewodowego 115NCI
23 Projekt zintegrowanego systemu informatycznego dla potrzeb gospodarstwa domowego. 085NCI
24 Projekt wydziałowej witryny internetowej uczelni wyższej na przykładzie WNIUO AMW w Gdyni. 085NCI
25 Projekt i implementacja aktywnej witryny tematycznej. 085NCI
26 Projekt uczelnianej sieci bezprzewodowej na przykładzie AMW w Gdyni. 085NCI
27 Projekt i implementacja aplikacji do generowania egzaminów testowych. 085NCI
28 Projekt i implementacja aplikacji do internetowej rezerwacji sal uczelnianych. 085NCI
29 Projekt i implementacja systemu do pomiaru jakości kształcenia wolne
30 Dokumentacja techniczna dla przykładowego wdrożenia systemu ERP 135NCI
31 Projekt i implementacja aplikacji webowej - Elektroniczny katalog amunicji 155IC