Informacje o wykładowcy

dr inż. Trojczak Patrycja

Adiunkt / Kierownik Zakładu

261262576 p.trojczak@amw.gdynia.pl patrycja.trojczak patrycja-trojczak-golonka-90b0897b
  • Zakład / Pracownia: ZI
  • Pokój: 12, budynek: 4A

L.p. Proponowany temat Dyplomant
1 Projekt lokalnego systemu do strumieniowej transmisji bezprzewodowej Michał Czykier
2 Projekt systemu pracy grupowej na uczelni wyższej Lidia Woźniak
3 Zastosowanie technologii informatycznych w automatyzacji procesów bibliotecznych na przykładzie Biblioteki Głównej AMW w Gdyni Ewa Peciak
4 Projekt sieci swobodnego dostępu EduRoam dla AMW w Gdyni Mateusz Kiedyk
5 Charakterystyka zastosowań systemów ekspertowych w siłowniach okrętowych Waldemar Kuleszka
6 Projekt i implementacja mobilnej witryny wydziałowej uczelni wyższej na przykładzie WNIUO AMW w Gdyni Łukasz Meller
7 Projekt systemu zabezpieczeń dla prywatnych sieci LAN Artur Jadach
8 „E-dziennik” jako internetowa aplikacja elektronicznego dziennika Sandra Machałowska
9 Projekt i implementacja programu do generowania i rozwiązywania gier macierzowych. Krzysztof Kondzior
10 Identyfikacja komparatywnych cech obiektów dla potrzeb klasyfikacji Bartłomiej Gliwiński
11 Systemy ERP dla uczelni Dawid Sowa
12 Charakterystyka zastosowań systemów ekspertowych w naukach medycznych Adam Stefański
13 Projekt scenariuszy zajęć laboratoryjnych dla przedmiotu „Komunikacja bezprzewodowa” Jerzy Barzowski
14 Analiza systemu identyfikacji zasobów z wykorzystaniem technologii RFID Leszek Licznerski
15 Wpływ parametrów konfiguracyjnych urządzeń dostępowych na jakość łącz w sieciach LAN Szymon Zieziula
16 Realizacja szkieletowego systemu ekspertowego PC Shell dla wybranego problemu decyzyjnego Robert Dawidowski
17 Projekt i implementacja wydziałowego serwisu internetowego dla WDiOM AMW Damian Robakowski
18 Analiza wariantów konfiguracyjnych roamingu WiFi dla wybranej platformy sprzętowej Szymon Nowakowski
19 Projekt sieci bezprzewodowej dla szkoły na przykładzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach Paweł Block
20 Projekt i implementacja interaktywnego serwisu internetowego dla Centrum Doskonalenia Językowego AMW Szymon Mięsikowski
21 Analiza porównawcza funkcjonalności oprogramowania wbudowanego dla wybranego routera bezprzewodowego Krzysztof Masłowski
22 Projekt zintegrowanego systemu informatycznego dla potrzeb gospodarstwa domowego. Krzysztof Łotkowski
23 Projekt wydziałowej witryny internetowej uczelni wyższej na przykładzie WNIUO AMW w Gdyni. Marta Kania
24 Projekt i implementacja aktywnej witryny tematycznej. Jakub Sadowski
25 Projekt uczelnianej sieci bezprzewodowej na przykładzie AMW w Gdyni. Patryk Adamowicz
26 Projekt i implementacja aplikacji do generowania egzaminów testowych. Maciej Maciejewski
27 Projekt i implementacja aplikacji do internetowej rezerwacji sal uczelnianych. Jan Sobulski
28 Projekt i implementacja systemu do pomiaru jakości kształcenia
29 Analiza porównawcza przepustowości sieci bezprzewodowych w różnych standardach dostępu Michał Kąkol
30 Dokumentacja techniczna dla przykładowego wdrożenia systemu ERP Mateusz Bołman
31 Projekt i implementacja aplikacji webowej - Elektroniczny katalog amunicji