Informacje o wykładowcy

mgr inż. Bykowski Przemysław

Asystent

000000000 p.bykowski@amw.gdynia.pl www.bykowski.pl bykowski.przemek przemyslaw-bykowski
  • Zakład / Pracownia: ZI
  • Pokój: 116, budynek: 353

L.p. Proponowany temat Grupa
1 Wybrany projekt zaimplementowany z wykorzystaniem serverless w ramach platformy Azure wolne
2 Projekt i implementacja aplikacji diagnozującej responsywność usług internetowych wolne
3 Narzędzie automatycznej weryfikacji poprawności kodu źródłowego wolne
4 Projekt systemu do sprawdzania jakości kodu źródłowego przy wykorzystaniu ciągłej integracji wolne
5 Porównanie możliwości i implementacji usług dla systemów mikropłatności wolne