Informacje o wykładowcy

st. chor. sztab. mar. Zabłotny Michał

Podoficer specjalista

261262803 m.zablotny@amw.gdynia.pl khaos76
  • Zakład / Pracownia: PŁMiR
  • Pokój: 201, budynek: 10