Informacje o wykładowcy

inż. Tryner Marek

Technik

261262762 m.tryner@amw.gdynia.pl
  • Zakład / Pracownia: ZI
  • Pokój: 110, budynek: 353