Informacje o wykładowcy

mgr inż. Kruczko Mieczysław

Starszy wykładowca

261262588 m.kruczko@amw.gdynia.pl
  • Zakład / Pracownia: ZK
  • Pokój: 116, budynek: 353

L.p. Proponowany temat Grupa
1 Zastosowanie platformy Linux w projekcie sieci LAN dla potrzeb szkoły średniej 125NCI
2 Analiza możliwości monitorowania i raportowania ruchu w sieci lokalnej z pomocą programu Zabbix 125NCI
3 Komputerowa wizualizacja planowania obsługi procesów wg strategii FCFS, SJF, SRTF i RR 125NCI
4 Badanie przydatności programu Nagios monitorującego sieć na przykładzie pracowni sieciowej AMW 145NCI
5 Porównanie zapór sieciowych oraz wybór optymalnego rozwiązania dla potrzeb małych sieci osiedlowych 155IC
6 Przegląd narzędzi do monitorowania ruchu sieciowego z użyciem przełącznika Juniper EX2200 na przykładzie sieci komputerowej Akademii Marynarki Wojennej 145NCI
7 Analiza możliwości wykorzystania programu Pandora FMS przez administratora sieci lokalnej wolne