Informacje o wykładowcy

kpt mar. mgr inż. Pietrukaniec Leszek

Asystent

261262952 l.pietrukaniec@amw.gdynia.pl
  • Zakład / Pracownia: ZUO
  • Pokój: 3, budynek: 3

L.p. Proponowany temat Grupa
1 Aplikacja webowa do wizualizacji parametrów oraz sterowania pojazdem podwodnym 165IC