Informacje o wykładowcy

kmdr ppor. mgr inż. Zalewski Jacek

Wykładowca

261262733 j.zalewski@amw.gdynia.pl
  • Zakład / Pracownia: PŁMiR
  • Pokój: 218, budynek: 10

L.p. Proponowany temat Dyplomant
1 Platforma do zarządzania wielostanowiskowym systemem prezentacji multimedialnych
2 Witryna internetowa do zarządzania korporacyjną bramką SMS Paweł Ambroziak