Informacje o wykładowcy

kmdr ppor. mgr inż. Zalewski Jacek

Wykładowca

570579425 j.zalewski@amw.gdynia.pl jacek.zalewski.545 45817a152
  • Zakład / Pracownia: PŁMiR
  • Pokój: 218, budynek: 10

L.p. Proponowany temat Dyplomant
1 Platforma do zarządzania wielostanowiskowym systemem prezentacji multimedialnych
2 Witryna internetowa do zarządzania korporacyjną bramką SMS Paweł Ambroziak
3 Budowa robota mobilnego w oparciu o platformę programistyczną ROS (Robot Operating System) Marcin Przybysz
4 Opracowanie projektu i budowa stanowiska laboratoryjnego do testowania algorytmów wykrywania i śledzenia obiektów powietrznych Maksymilian Wrzesień
5 Projekt i implementacja modułu rejestrującego i analizującego ruch pojazdów mechanicznych.
6 Łączność cyfrowa dla obszaru A1 Mateusz Łoś