Informacje o wykładowcy

kmdr ppor. mgr inż. Zalewski Jacek

Starszy wykładowca

570579425 j.zalewski@amw.gdynia.pl jacek.zalewski.545 45817a152
  • Zakład / Pracownia: ZK
  • Pokój: 218, budynek: 10

L.p. Proponowany temat Grupa
1 Łączność cyfrowa dla obszaru A1 wolne