Informacje o wykładowcy

dr inż. Masiejczyk Jan

Starszy wykładowca

261262588 j.masiejczyk@amw.gdynia.pl
  • Zakład / Pracownia: ZI
  • Pokój: 116, budynek: 353

L.p. Proponowany temat Grupa
1 Internetowy system do nauki języka angielskiego dla początkujących. 095NCI
2 Projekt interfejsu do sterowania pojazdem bezzałogowym z wykorzystaniem wybranego środowiska symulacyjnego 115NCI
3 Zastosowanie strategii ewolucyjnych do obliczania ekstremów funkcji 125NCI
4 Zastosowanie wybranego środowiska symulacyjnego do modelowania trójwymiarowego obiektu 125NCI
5 Gra oparta na silniku Unity 2D 135NCI
6 System zarządzania treścią CMS dla stron WWW 135NCI
7 Wykonanie panelu sterowania dronem na urządzeniu mobilnym z użyciem Google Maps 135NCI
8 Wirtualny spacer 135NCI
9 Wirtualny spacer 135NCI