Informacje o wykładowcy

kmdr dr hab. inż. Żak Andrzej

Adiunkt / Prodziekan WNIUO

261267400 a.zak@amw.gdynia.pl
  • Zakład / Pracownia: ZI
  • Pokój: 8, budynek: 353

L.p. Proponowany temat Dyplomant
1 Projekt klasyfikatora minimalno-odległościowego Jakub Tyryłło
2 Ekstrakcja cech dystynktywnych twarzy człowieka Edyta Zakrzewska
3 Komputerowa analiza gestów na potrzeby komunikacji człowiek-komputer Piotr Taraszkiewicz
4 Śledzenie ruchu obiektu z wykorzystaniem kamery stacjonarnej Piotr Petaś
5 Systemy wieloagentowe w sterowaniu zespołem robotów mobilnych Arkadiusz Rosiński
6 Tworzenie wirtualnych modeli pomieszczeń Marta Hercyk
7 Projekt i implementacja sklepu internetowego Anna Girewicz
8 Zastosowane mikrokontrolera Arduino w charakterze stacji pomiarowej Łukasz Wicki
9 MS Project jako narzędzie wspomagania zarządzania projektami zgodnie z metodą Prince2 Małgorzata Brzóska
10 System rozpoznawania cyfr Monika Jędruch
11 Projekt i implementacja aplikacji do pomiaru napięć z wykorzystaniem układów analogowo-cyfrowych z interfejsem ethernetowych
12 Komputerowa analiza gestów na potrzeby komunikacji człowiek-komputer
13 System wizyjnej nawigacji robota
14 System detekcji punktów charakterystycznych na twarzy człowieka
15 System segmentacji obrazów
16 System ekstrakcji konturów
17 System szkieletyzacji obiektów
18 System wyznaczania podstawowych parametrów obrazów
19 System wyznaczania szczególnych cech obiektów
20 System określania momentów i współczynników kształtu obiektów
21 Algorytmy mrówkowe w zadaniach poszukiwawczych