Informacje o wykładowcy

kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej

Adiunkt / Prodziekan WNIUO

261262903 a.zak@amw.gdynia.pl
  • Zakład / Pracownia: ZK
  • Pokój: 213, budynek: 7, 8

L.p. Proponowany temat Grupa
1 Projekt klasyfikatora minimalno-odległościowego 105NCI
2 Ekstrakcja cech dystynktywnych twarzy człowieka 105NCI
3 Projekt i implementacja oprogramowania do śledzenia ruchu obiektu z wykorzystaniem kamery stacjonarnej wolne
4 Zastosowane mikrokontrolera Arduino w charakterze stacji pogodowej 115NCI
5 System rozpoznawania cyfr 115NCI
6 Projekt i implementacja aplikacji do pomiaru napięć z wykorzystaniem układów analogowo-cyfrowych z interfejsem ethernetowych wolne
7 Projekt i implementacja oprogramowania do komputerowej analizy gestów na potrzeby komunikacji człowiek-komputer wolne
8 Projekt i i wykonanie systemu wizyjnej nawigacji robota wolne
9 System detekcji punktów charakterystycznych na twarzy człowieka wolne
10 Projekt i implementacja oprogramowania wykrywającego charakterystyczne punkty na obrazach wizyjnych wolne
11 Projekt i wykonanie monitora czynności życiowych człowieka 142I
12 Projekt i implementacja oprogramowania wykrywającego rozgałęzienia i zakończenia na obrazach wolne
13 Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego laserowego skanera kształtu obiektów 3D (1 z 2) 142MCA
14 Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego jednowymiarowego układu balansującego (1 z 2) 142MCA
15 Projekt i wykonanie interfejsu komputerowego wykorzystującego napięcie mięśniowe człowieka wolne
16 Projekt i implementacja oprogramowania do tworzenia modeli 3D obiektów na podstawie analizy światłocienia wolne
17 Projekt i wykonanie pławy hydroakustycznej 152I
18 Projekt i wykonanie cyfrowego przenośnego rejestrator sygnałów analogowych wolne
19 Projekt i wykonanie sekwencyjnej kamery akustycznej wolne
20 Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego dwuwymiarowego układu balansującego wolne
21 Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego jednowirnikowego układu sterowania wolne
22 Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do pomiarów współrzędnościowych wolne
23 Projekt i wykonanie miernika hałasu 152I
24 Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego laserowego skanera kształtu obiektów 3D (2 z 2) 142MCA
25 Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego jednowymiarowego układu balansującego (2 z 2) 142MCA
26 Projekt i wykonanie miernika obciążenia półki regału magazynowego wolne
27 Projekt i wykonanie bezzałogowego aparatu latającego do pomiaru jakości powietrza 152I