Informacje o wykładowcy

kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej

Adiunkt / Prodziekan WNIUO

261262903 a.zak@amw.gdynia.pl
  • Zakład / Pracownia: ZK
  • Pokój: 213, budynek: 7

L.p. Proponowany temat Dyplomant
1 Projekt klasyfikatora minimalno-odległościowego Jakub Tyryłło
2 Ekstrakcja cech dystynktywnych twarzy człowieka Edyta Zakrzewska
3 Projekt i implementacja oprogramowania do śledzenia ruchu obiektu z wykorzystaniem kamery stacjonarnej
4 Zastosowane mikrokontrolera Arduino w charakterze stacji pogodowej Łukasz Wicki
5 System rozpoznawania cyfr Monika Jędruch
6 Projekt i implementacja aplikacji do pomiaru napięć z wykorzystaniem układów analogowo-cyfrowych z interfejsem ethernetowych
7 Projekt i implementacja oprogramowania do komputerowej analizy gestów na potrzeby komunikacji człowiek-komputer
8 Projekt i i wykonanie systemu wizyjnej nawigacji robota
9 System detekcji punktów charakterystycznych na twarzy człowieka
10 Projekt i implementacja oprogramowania wykrywającego charakterystyczne punkty na obrazach wizyjnych
11 Projekt i wykonanie monitora czynności życiowych człowieka Katarzyna Łosicka
12 Projekt i implementacja oprogramowania wykrywającego rozgałęzienia i zakończenia na obrazach
13 Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego laserowego skanera kształtu obiektów 3D (1 z 2) Dominik Dąbrowski
14 Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego jednowymiarowego układu balansującego (1 z 2) Czesław Gnaciński
15 Projekt i wykonanie interfejsu komputerowego wykorzystującego napięcie mięśniowe człowieka
16 Projekt i implementacja oprogramowania do tworzenia modeli 3D obiektów na podstawie analizy światłocienia
17 Projekt i wykonanie pławy hydroakustycznej
18 Projekt i wykonanie cyfrowego przenośnego rejestrator sygnałów analogowych
19 Projekt i wykonanie sekwencyjnej kamery akustycznej
20 Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego dwuwymiarowego układu balansującego
21 Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego jednowirnikowego układu sterowania
22 Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do pomiarów współrzędnościowych
23 Projekt i wykonanie miernika hałasu Marcin Selewski
24 Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego laserowego skanera kształtu obiektów 3D (2 z 2) Krzysztof Gawarkiewicz
25 Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego jednowymiarowego układu balansującego (2 z 2) Przemysław Jurgielewicz
26 Projekt i wykonanie miernika obciążenia półki regału magazynowego