Informacje o wykładowcy

dr inż. Zacniewski Artur

Adiunkt

261262809 a.zacniewski@amw.gdynia.pl www.zacniewski.pl artur.zacniewski 96438352
  • Zakład / Pracownia: ZI
  • Pokój: 7, budynek: 353

L.p. Proponowany temat Dyplomant
1 Narzędzie do tworzenia interaktywnych dokumentów na systemie Android. Michał Buczek
2 Projekt witryny e-commerce z wykorzystaniem szablonów PrestaShop i Zen Cart Konrad Jeszke
3 Interaktywna aplikacja internetowa Maciej Ruciński
4 System wykrywania niewielkich różnic w obrazach Daria Wesserling
5 Wykorzystanie narzędzia Google Maps do budowy webowego serwisu informacyjnego dla studentów. Remigiusz Parchem
6 Aplikacja webowa do zarządzania zleceniami w firmie Web Horn Marcin Prus
7 Internetowy system rezerwacji i zarządzania przydziałami w hotelu Piotr Okrój
8 Implementacja mechanizmów zarządzania serwerem WWW w przeglądarce internetowej Maciej Gliniecki
9 Budowa systemu CMS z wykorzystaniem frameworka Zend Krzysztof Wiśniewski
10 Aplikacja do wizualizacji działania wybranych algorytmów przy wykorzystaniu bibliotek języka Python Paweł Fik
11 Internetowy system platformy sprzedażowej Piotr Lutowski
12 System e-rekrutacji dla uczelni wyższej Marcin Kleinszmidt
13 Projekt komputerowych gier edukacyjnych przy wykorzystaniu bibliotek języka Python Michał Byczkowski
14 Aplikacja internetowa do wspomagania amatorskiej e-nawigacji z funkcją monitoringu morza Daniel Dakus
15 Implementacja i optymalizacja systemu platformy sprzedażowej, przy wykorzystaniu technologii internetowych HTML5, CSS3 i PHP6 Piotr Lutowski
16 Projekt i implementacja aplikacji webowej ułatwiającej układanie planów zajęć Krzysztof Licznerski
17 Aplikacja internetowa wspomagająca pracą pola namiotowego przy użyciu frameworków Angular JS oraz Play! Marcin Topp
18 Budowa systemu wspomagającego egzaminowanie przy pomocy technologii .NET Tomasz Foltyński
19 Budowa platformy e-learningowej z elementami gamifikacji przy użyciu frameworka Django i bibliotek JavaScript
20 Budowa silnika wyszukiwania obrazów przy użyciu frameworka Django i biblioteki OpenCV
21 Budowa detektora twarzy przy użyciu języka Python i biblioteki OpenCV Patryk Cejlowski
22 Budowa systemu rozpoznawania pisma przy użyciu języka Python i biblioteki OpenCV Marek Tryner
23 Budowa aplikacji do śledzenia i rozpoznawania obrazów w systemie Android Dawid Pianka
24 Budowa sklepu internetowego przy pomocy frameworka Ruby Dawid Walaszkowski
25 Realizacja mobilnej gry Reversi na platformy Android oraz Windows Phone Mateusz Partyka
26 User Experience dla stron typu Single Page App zbudowanych w oparciu o AngularJS Adrianna Koszowska
27 Budowa gry opartej na silniku Unity z wykorzystaniem metod Machine Learning Karol Suwalski
28 Budowa portalu tematycznego poświęconego grze StarCraft 2. Krzysztof Poltrok
29 Zastosowanie mikrokontrolerów w systemach automatyki domowej Piotr Ślęczek
30 Wykorzystanie wybranej platformy programistycznej do budowy sklepu internetowego. Analiza możliwości zastosowania frameworka Yii2 Patryk Base
31 Projekt witryny internetowej WNiUO AMW Mateusz Boroń
32 Budowa portalu tematycznego poświęconego grze „Counter-Strike” wykorzystując framework Yii2 Błażej Darowski
33 Platforma WEBOWA do nauki programowania Filip Kurzawa
34 Aplikacja Webowa do zarządzania inteligentnym domem Jakub Specht
35 Budowa portalu wspomagającego działalność o profilu sportowym Przemysław Blokus
36 Klasyfikator gatunków muzycznych jako aplikacja WWW zrealizowana przy użyciu bibliotek języka Python Michał Olejnik
37 Różne oblicza web-scraping'u przy użyciu bibliotek języka Python Marcin Mączka
38 Prototyp gry komputerowej z wykorzystaniem interfejsuPHOTON i elementami sztucznej inteligencji Paweł Chajęcki
39 System przetwarzania obrazów w przeglądarce internetowej
40 Aplikacja webowa do obsługi konferencji KOSOP Dominika Wnuk
41 Aplikacja webowa do obsługi konferencji KOSOP Paweł Dobrowolski