Informacje o wykładowcy

prof. dr hab. inż. Drapella Antoni

Profesor zwyczajny

261262940 a.drapella@amw.gdynia.pl
  • Zakład / Pracownia: ZI
  • Pokój: 119, budynek: 353

L.p. Proponowany temat Dyplomant
1 Badanie wpływu ziarna na właściwości generatora liczb losowych równomiernych wbudowanego w środowisko Excel.
2 Uniwersalny generator liczb losowych o rozkładzie równomiernym.
3 Metoda ROU generowania zmiennych losowych o zadanym rozkładzie prawdopodobieństwa.
4 Wyznaczanie całki podwójnej metodą Monte-Carlo
5 System obliczania prawdopodobieństwa wyników rozgrywek sportowych na podstawie danych statystycznych za pomocą narzędzia Excel Maciej Stuba
6 Badanie właściwości generatora liczb losowych równomiernych wbudowanego w środowisko Excel. Wojciech Kamiński
7 Uniwersalny generator liczb losowych o rozkładzie równomiernym.
8 Mały komputerowy słownik matematyczny angielsko – polski. Dodatek do programu MS Mathematics.
9 Generator liczb losowych o rozkładzie Gamma
10 Program AMW Mathematics Maciej Hein
11 Program AMW Solver.
12 Program znajdujący pierwiastki wielomianów do czwartego stopnia włącznie, w tym pierwiastki zespolone Paweł Cyman
13 Program AMW Mathematics Łukasz Labuda