Erasmus

Erasmus+


W ramach programu Erasmus studenci mogą zrealizować część swojego programu studiów na uczelni w innym kraju biorącym udział w programie. Pobyt w zagranicznej uczelni może trwać od 3 do 12 miesięcy w obrębie tego samego roku akademickiego.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Samąrządu Studentów AMW , oraz u koordynatorów programu Erasmus+.

Koordynatorzy


  • Uczelniany Koordynator Erasmus+
  • Monika Wysocka
  • mo.wysocka@amw.gdynia.pl
  • +48 261 262 659

  • Wydziałowy Koordynator Erasmus+
  • Karolina Zwolak
  • k.zwolak@amw.gdynia.pl
  • +48 261 262 718