Wykaz proponowanych tematów prac dyplomowych


L.p. Proponowane tematy Kierownik pracy Dyplomant
1 Aplikacja odwzorowująca działanie i funkcje stadiometru peryskopu okrętu podwodnego kmdr por. dr inż. Cichocki Adam
2 Aplikacja do wyznaczenia krzywej rozchodzenia się fali uderzeniowej rożnego rodzaju materiału wybuchowego kmdr por. dr inż. Cywiński Artur
3 Bezprzewodowy system strumieniowej transmisji danych obrazowych kmdr por. dr inż. Milewski Stanisław
4 Obrazowa baza danych kmdr por. dr inż. Milewski Stanisław
5 System wizyjny do wykrywania i śledzenia obiektów nawodnych. kmdr por. mgr inż. Bodnar Tadeusz
6 Zastosowanie algorytmów równoległego przetwarzania obrazów w systemie wizyjnym w oparciu o architekturę CUDA oraz układy FPGA. kmdr por. mgr inż. Bodnar Tadeusz
7 Aplikacja sieciowa wspomagająca proces dyplomowania studentów dr inż. Glaner Andrzej
8 Edytor graficzny i symulator schematów blokowych algorytmów dr inż. Glaner Andrzej
9 Wizualizacja dowolnie obszernych drzew decyzyjnych dr inż. Glaner Andrzej
10 Wizualizacja działania wybranych grup algorytmów dr inż. Glaner Andrzej
11 Klasyfikacja wybranych typów obrazów graficznych metodami uczenia głębokiego (,,deep learning'') dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
12 Modelowanie działań zespołowych agentów w środowisku JADE w problemie zaganiania dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
13 Opracowanie w środowisku Scilab pakietu programów do laboratorium z sieci Bayesa. dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
14 Opracowanie w środowisku Scilab programu demonstrującego uczenie sieci neuronowej metodą roju dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
15 Uczenie działań zespołowych agentów przeszukujących zadany obszar dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
16 Uczenie maszynowe powstawania działań zespołowych agentów w problemie zaganiania dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
17 Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do optymalizacji wybranego zadania sterowania wieloetapowego. dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
18 Zastosowanie metody roju do optymalizacji wybranego zadania sterowania wieloetapowego. dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
19 Zastosowanie metody roju do optymalizacji wybranego zadania sterowania wieloetapowego. dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
20 Komputerowa wizualizacja planowania obsługi procesów wg strategii FCFS, SJF, SRTF i RR mgr inż. Kruczko Mieczysław
21 Disasembler dla procesora Atmel ATmega328 (Arduino Uno) dr inż. Ogrodniczak Janusz
22 Dwuetapowa autentykacja w systemach informatycznych dr inż. Ogrodniczak Janusz
23 Organizacja sieci czujników mobilnych dr inż. Ogrodniczak Janusz
24 Symulator zestawu Arduino Uno (moduł główny oraz moduły rozszerzeń) dr inż. Ogrodniczak Janusz
25 Aplikacja do wizualizacji i oceny sieci neuronowych. kmdr dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Praczyk Tomasz
26 Aplikacja do wizualizacji ruchu pojazdów podwodnych. kmdr dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Praczyk Tomasz
27 Implementacja algorytmu Q-learning dla sieci neuronowej. kmdr dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Praczyk Tomasz
28 Konstrukcja sieci neuronowych za pomocą metody Hill-climbing. kmdr dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Praczyk Tomasz
29 Optyczny system sterowania modelem armaty morskiej kmdr dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Praczyk Tomasz
30 Projekt i implementacja adaptacyjnego modułu programowego do obsługi złącza szeregowego kmdr dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Praczyk Tomasz
31 Projekt i implementacja modułu obsługi wybranego systemu nawigacji inercyjnej kmdr dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Praczyk Tomasz
32 Projekt i implementacja modułu programowego implementującego technikę ewolucyjną Cooperative Synapses Neuro-Evolution kmdr dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Praczyk Tomasz
33 Projekt i implementacja systemu kategoryzacji dokumentów tekstowych kmdr dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Praczyk Tomasz
34 Wizyjny system identyfikacji latarni morskich kmdr dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Praczyk Tomasz
35 Deanonimizacja użytkowników wybranego serwisu na podstawie Gravatara kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
36 Projekt i implementacja aplikacji mobilnej na system Android na potrzeby Edukacyjnego Systemu Gamifikacyjnego kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
37 Projekt i implementacja aplikacji mobilnej na system IOS na potrzeby Edukacyjnego Systemu Gamifikacyjnego kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
38 Projekt i implementacja aplikacji mobilnej serwisu numizmatycznego na wybrany mobilny system operacyjny kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
39 Projekt i implementacja systemu do generowania fraz hasłowych kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
40 Pytania zabezpieczające w serwisach internetowych kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
41 System wspomagający predykcję cen monet kolekcjonerskich kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
42 Wybrane zagadnienia kryptografii kwantowej kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
43 Projekt i implementacja systemu do pomiaru jakości kształcenia dr inż. Trojczak Patrycja
44 Budowa silnika wyszukiwania obrazów przy użyciu frameworka Django i biblioteki OpenCV dr inż. Zacniewski Artur
45 System przetwarzania obrazów w przeglądarce internetowej dr inż. Zacniewski Artur
46 Komputerowa analiza gestów na potrzeby komunikacji człowiek-komputer kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
47 Projekt i implementacja aplikacji do pomiaru napięć z wykorzystaniem układów analogowo-cyfrowych z interfejsem ethernetowych kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
48 System detekcji punktów charakterystycznych na twarzy człowieka kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
49 System ekstrakcji konturów kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
50 System określania momentów i współczynników kształtu obiektów kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
51 System segmentacji obrazów kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
52 System szkieletyzacji obiektów kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
53 System wizyjnej nawigacji robota kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
54 System wyznaczania podstawowych parametrów obrazów kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
55 System wyznaczania szczególnych cech obiektów kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
56 Platforma do zarządzania wielostanowiskowym systemem prezentacji multimedialnych kmdr ppor. mgr inż. Zalewski Jacek
57 Projekt i implementacja modułu rejestrującego i analizującego ruch pojazdów mechanicznych. kmdr ppor. mgr inż. Zalewski Jacek
58 Analiza wykorzystania przez użytkowników możliwości pakietu MS OFFICE dr inż. Niemczyk Tadeusz
59 Projekt i implementacja komputerowego stanowiska laboratoryjnego do analizowania pracy przełącznika sieciowego dr inż. Niemczyk Tadeusz
60 Projekt i implementacja komputerowego stanowiska laboratoryjnego do obrazowania pracy routera dr inż. Niemczyk Tadeusz
61 Projekt i implementacja programu wspierającego pracę Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej w czasie egzaminu dyplomowego dr inż. Niemczyk Tadeusz
62 Projekt i implementacja stanowiska laboratoryjnego do tworzenia graficznej postaci algorytmów i śledzenia ich realizacji dr inż. Niemczyk Tadeusz