Wykaz proponowanych tematów prac dyplomowych


L.p. Proponowane tematy Kierownik pracy
1 Integracja heterogenicznych środowisk systemów komputerowych w oparciu o usługi katalogowe w implementacji firmy Microsoft (Active Directory) dr inż. Ogrodniczak Janusz
2 Analiza możliwości przeprowadzenia skutecznego ataku na karty zbliżeniowe kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
3 Aplikacja webowa do wizualizacji parametrów oraz sterowania pojazdem podwodnym kpt mar. mgr inż. Pietrukaniec Leszek