Wykaz proponowanych tematów prac dyplomowych


L.p. Proponowane tematy Kierownik pracy
1 Analiza możliwości przeprowadzenia skutecznego ataku na karty zbliżeniowe kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław