Wykaz proponowanych tematów prac dyplomowych


L.p. Proponowane tematy Kierownik pracy Dyplomant
1 Projekt i implementacja modułu przekaźnikowego sterowanego dwoma niezależnymi kanałami łączności kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław Michał Kąkol
2 Przegląd i analiza porównawcza programów do odzyskiwania danych kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław Anita Mering