Wykaz proponowanych tematów prac dyplomowych


L.p. Proponowane tematy Kierownik pracy Dyplomant
1 Projekt i implementacja aplikacji mobilnej na system Android na potrzeby Edukacyjnego Systemu Gamifikacyjnego kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław Kotliński Marcin
2 Projekt i implementacja modułu przekaźnikowego sterowanego dwoma niezależnymi kanałami łączności kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław Michał Kąkol
3 Przegląd i analiza porównawcza programów do odzyskiwania danych kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław Anita Mering