Wykaz proponowanych tematów prac dyplomowych


L.p. Proponowane tematy Kierownik pracy
1 Wdrożenie elementów systemu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej w oparciu o zapory sieciowe. kmdr por. mgr inż. Bodnar Tadeusz
2 Porównanie zapór sieciowych oraz wybór optymalnego rozwiązania dla potrzeb małych sieci osiedlowych mgr inż. Kruczko Mieczysław
3 Portal randkowy, mający charakter edukacyjny, łączący partnerów na podstawie ich haseł kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
4 Projekt i implementacja aplikacji mobilnej na system Android na potrzeby Edukacyjnego Systemu Gamifikacyjnego kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
5 Projekt i implementacja gry na spostrzegawczość kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
6 Projekt i implementacja modułu przekaźnikowego sterowanego dwoma niezależnymi kanałami łączności kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
7 Przegląd i analiza porównawcza programów do odzyskiwania danych kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
8 Pytania zabezpieczające w serwisach internetowych kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
9 Projekt i implementacja aplikacji webowej - Elektroniczny katalog amunicji dr inż. Trojczak Patrycja
10 Inteligentna ochrona domu z wykorzystaniem RaspberryPi - aplikacja mobilna dr inż. Zacniewski Artur
11 Inteligentna ochrona domu z wykorzystaniem RaspberryPi – przygotowanie i zaprogramowanie układu dr inż. Zacniewski Artur
12 System zarządzania Ośrodkiem Szkolenia Kierowców dr inż. Zacniewski Artur