Wykaz proponowanych tematów prac dyplomowych


L.p. Proponowane tematy Kierownik pracy
1 Wdrożenie elementów systemu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej w oparciu o zapory sieciowe. kmdr por. mgr inż. Bodnar Tadeusz
2 Zastosowanie technologii Internetu Rzeczy w systemie promowania uczelni wyższej kmdr por. mgr inż. Bodnar Tadeusz
3 Porównanie zapór sieciowych oraz wybór optymalnego rozwiązania dla potrzeb małych sieci osiedlowych mgr inż. Kruczko Mieczysław
4 Analiza możliwości wykorzystania oprogramowania FTK Forensic Toolkit na zajęciach laboratoryjnych kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
5 Analiza możliwości wykorzystania pakietu UFED Ultimate na zajęciach laboratoryjnych kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
6 Portal randkowy, mający charakter edukacyjny, łączący partnerów na podstawie ich haseł kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
7 Projekt i implementacja aplikacji mobilnej na system Android na potrzeby Edukacyjnego Systemu Gamifikacyjnego kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
8 Projekt i implementacja gry na spostrzegawczość kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
9 Projekt i implementacja modułu przekaźnikowego sterowanego dwoma niezależnymi kanałami łączności kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
10 Przegląd i analiza porównawcza programów do odzyskiwania danych kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
11 Projekt i implementacja aplikacji webowej - Elektroniczny katalog amunicji dr inż. Trojczak Patrycja
12 Gra oparta na silniku Unity dr inż. Zacniewski Artur
13 Inteligentna ochrona domu z wykorzystaniem RaspberryPi - aplikacja mobilna dr inż. Zacniewski Artur
14 Inteligentna ochrona domu z wykorzystaniem RaspberryPi – przygotowanie i zaprogramowanie układu dr inż. Zacniewski Artur
15 Modelowanie architektury i wymagań systemów informatycznych z użyciem grafów skierowanych dr inż. Zacniewski Artur
16 System zarządzania Ośrodkiem Szkolenia Kierowców dr inż. Zacniewski Artur