Wykaz proponowanych tematów prac dyplomowych


L.p. Proponowane tematy Kierownik pracy
1 kontroli ruchu strzelca podczas ykonywania zadania ogniowego z PPZR "Grom" kmdr por. dr inż. Milewski Stanisław
2 Analiza porównawcza zabezpieczeń w oparciu o urządzenia Cisco i UBIQUTI kmdr por. mgr inż. Bodnar Tadeusz
3 Ewolucyjne uczenie zespołu neuronowych agentów w procesie zaganiania dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
4 Co to znaczy bezpieczne hasło? Badania ankietowe studentów AMW kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
5 Łamanie haseł dla wybranego wycieku przy użyciu platformy sprzętowej Hashkiller kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
6 Projekt i wykonanie pławy hydroakustycznej kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
7 Projekt i wykonanie bezzałogowego aparatu latającego do pomiaru jakości powietrza kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
8 Projekt i wykonanie miernika hałasu kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej