Wykaz proponowanych tematów prac dyplomowych


L.p. Proponowane tematy Kierownik pracy
1 Układ kmdr por. dr inż. Milewski Stanisław
2 Analiza porównawcza zabezpieczeń w oparciu o urządzenia Cisco i UBIQUTI kmdr por. mgr inż. Bodnar Tadeusz
3 Co to znaczy bezpieczne hasło? Badania ankietowe studentów AMW kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
4 Łamanie haseł dla wybranego wycieku przy użyciu platformy sprzętowej Hashkiller kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
5 Projekt i wykonanie miernika hałasu kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej