Wykaz proponowanych tematów prac dyplomowych


L.p. Proponowane tematy Kierownik pracy
1 Badanie przydatności programu Nagios monitorującego sieć na przykładzie pracowni sieciowej AMW mgr inż. Kruczko Mieczysław
2 Przegląd narzędzi do monitorowania ruchu sieciowego z użyciem przełącznika Juniper EX2200 na przykładzie sieci komputerowej Akademii Marynarki Wojennej mgr inż. Kruczko Mieczysław
3 Analiza porównawcza narzędzi do przechowywania danych logowania kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
4 Polityki haseł i metody przechowywania haseł w serwisach internetowych kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
5 Polityki haseł i metody przechowywania haseł w serwisach internetowych kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
6 Projekt i implementacja serwisu do wyceny oprogramowania kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
7 Screencasty Edukacyjego Systemu Gamifikacyjnego kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
8 Aplikacja społecznościowa do organizacji gier w piłkę nożną - część mobilna dr inż. Zacniewski Artur
9 Aplikacja społecznościowa do organizacji gier w piłkę nożną - część serwerowa dr inż. Zacniewski Artur
10 Aplikacja webowa do obsługi konferencji KOSOP (front-end) dr inż. Zacniewski Artur
11 Aplikacja webowa do obsługi konferencji KOSOP (back-end) dr inż. Zacniewski Artur
12 Internetowy kurs wybranego języka programowania dr inż. Zacniewski Artur
13 Projekt i implementacja serwisu społecznościowego dr inż. Zacniewski Artur