Wykaz proponowanych tematów prac dyplomowych


L.p. Proponowane tematy Kierownik pracy
1 Ocena możliwości stawiania przeciwdesantowych zagród minowych przez MW RP kmdr por. dr inż. Bekier Piotr