Wykaz proponowanych tematów prac dyplomowych


L.p. Proponowane tematy Kierownik pracy
1 Projekt budowy sieci komputerowej w średniej wielkości przedsiębiorstwie dr inż. Marcin Narloch
2 Analiza wydźwięku tekstów języka naturalnego dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
3 Ewolucyjna optymalizacja sterowania autonomiczną kosiarką dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
4 Sieci neuronowe uczące się działań zespołowych metodami ewolucyjnymi w procesach przechwytywania dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
5 Systemy samoreprodukujące się w systemie DigiHive – problem błony dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
6 Projekt interfejsu do sterowania pojazdem bezzałogowym z wykorzystaniem wybranego środowiska symulacyjnego dr inż. Masiejczyk Jan
7 Projekt domeny dydaktycznej „Pracowni Informatycznej” w oparciu o oprogramowanie firmy Microsoft dr inż. Ogrodniczak Janusz
8 Projekt systemu planowania zajęć dydaktycznych dla uczelni wyższej dr inż. Ogrodniczak Janusz
9 System mobilny wspomagający organizację procesu dydaktycznego dr inż. Ogrodniczak Janusz
10 Portal internetowy promujący twórczość autorów niezależnych oparty na sieci symantycznej kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
11 Projekt i implementacja modułu środków trwałych na potrzeby systemu wspomagającego prowadzenie ksiąg podatkowych kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
12 Projekt wielojęzycznego portalu społecznościowego z funkcją tłumaczenia wiadomości, przystosowany do urządzeń mobilnych kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
13 Przegląd i analiza możliwości oprogramowania do informatyki śledczej kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
14 Serwis internetowy wspomagający zarządzanie konferencją kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
15 System zarządzania energią elektryczną w oparciu o serwer aplikacyjny Tomcat kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
16 Analiza porównawcza funkcjonalności oprogramowania wbudowanego dla wybranego routera bezprzewodowego dr inż. Trojczak Patrycja
17 Analiza wariantów konfiguracyjnych roamingu WiFi dla wybranej platformy sprzętowej dr inż. Trojczak Patrycja
18 Projekt i implementacja interaktywnego serwisu internetowego dla Centrum Doskonalenia Językowego AMW dr inż. Trojczak Patrycja
19 Projekt i implementacja wydziałowego serwisu internetowego dla WDiOM AMW dr inż. Trojczak Patrycja
20 Projekt sieci bezprzewodowej dla szkoły na przykładzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach dr inż. Trojczak Patrycja
21 Aplikacja internetowa wspomagająca pracą pola namiotowego przy użyciu frameworków Angular JS oraz Play! dr inż. Zacniewski Artur
22 Budowa systemu wspomagającego egzaminowanie przy pomocy technologii .NET dr inż. Zacniewski Artur
23 System rozpoznawania cyfr kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
24 Zastosowane mikrokontrolera Arduino w charakterze stacji pogodowej kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej