Wykaz proponowanych tematów prac dyplomowych


L.p. Proponowane tematy Kierownik pracy Dyplomant
1 Projekt budowy sieci komputerowej w średniej wielkości przedsiębiorstwie dr inż. Marcin Narloch Szymon Tułecki
2 Analiza wydźwięku tekstów języka naturalnego dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech Damian Garstecki
3 Ewolucyjna optymalizacja sterowania autonomiczną kosiarką dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech Roksana Słowik
4 Sieci neuronowe uczące się działań zespołowych metodami ewolucyjnymi w procesach przechwytywania dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech Konrad Błaszczyk
5 Systemy samoreprodukujące się w systemie DigiHive – problem błony dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech Krzysztof Odżga
6 Projekt interfejsu do sterowania pojazdem bezzałogowym z wykorzystaniem wybranego środowiska symulacyjnego dr inż. Masiejczyk Jan Piotr Kossowski
7 Projekt domeny dydaktycznej „Pracowni Informatycznej” w oparciu o oprogramowanie firmy Microsoft dr inż. Ogrodniczak Janusz Adam Karnowski
8 Projekt systemu planowania zajęć dydaktycznych dla uczelni wyższej dr inż. Ogrodniczak Janusz Bartosz Haase
9 System mobilny wspomagający organizację procesu dydaktycznego dr inż. Ogrodniczak Janusz Tomasz Pietruczek
10 Portal internetowy promujący twórczość autorów niezależnych oparty na sieci symantycznej kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław Paulina Schoenfled
11 Projekt i implementacja systemu uwierzytelniania opartego na dynamice naciskanych klawiszy kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław Arkadiusz Rosiński
12 Projekt wielojęzycznego portalu społecznościowego z funkcją tłumaczenia wiadomości, przystosowany do urządzeń mobilnych kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław Rafał Gemza
13 Przegląd i analiza możliwości oprogramowania do informatyki śledczej kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław Kamil Hoppe
14 Serwis internetowy wspomagający zarządzanie konferencją kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław Dawid Rigga
15 System zarządzania energią elektryczną w oparciu o serwer aplikacyjny Tomcat kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław Przemysław Bykowski
16 Analiza porównawcza funkcjonalności oprogramowania wbudowanego dla wybranego routera bezprzewodowego dr inż. Trojczak Patrycja Krzysztof Masłowski
17 Analiza wariantów konfiguracyjnych roamingu WiFi dla wybranej platformy sprzętowej dr inż. Trojczak Patrycja Szymon Nowakowski
18 Projekt i implementacja interaktywnego serwisu internetowego dla Centrum Doskonalenia Językowego AMW dr inż. Trojczak Patrycja Szymon Mięsikowski
19 Projekt i implementacja wydziałowego serwisu internetowego dla WDiOM AMW dr inż. Trojczak Patrycja Damian Robakowski
20 Projekt sieci bezprzewodowej dla szkoły na przykładzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach dr inż. Trojczak Patrycja Paweł Block
21 Aplikacja internetowa wspomagająca pracą pola namiotowego przy użyciu frameworków Angular JS oraz Play! dr inż. Zacniewski Artur Marcin Topp
22 Budowa systemu wspomagającego egzaminowanie przy pomocy technologii .NET dr inż. Zacniewski Artur Tomasz Foltyński
23 System rozpoznawania cyfr kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej Monika Jędruch
24 Zastosowane mikrokontrolera Arduino w charakterze stacji pogodowej kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej Łukasz Wicki