Wykaz proponowanych tematów prac dyplomowych


L.p. Proponowane tematy Kierownik pracy
1 Komunikator sieciowy ze współdzieloną wirtualną tablicą do rysowania z wykorzystaniem grafiki wektorowej. dr inż. Łukasz Kuszner
2 Optymalizacja internetowego systemu obliczeń inżynierskich Projekt i implementacja przyjaznego interfejsu do systemu Wolfram Alpha kmdr ppor. dr inż. Artur Zacniewski, dr hab. inż. Wojciech Jędruch
3 Rozproszony system rejestracji czasu pracy pracowników w przedsiębiorstwie. dr inż. Łukasz Kuszner
4 System zarządzania obrazami dysków w laboratorium komputerowym uczelni wyższej dr inż. Marcin Narloch
5 System obliczania prawdopodobieństwa wyników rozgrywek sportowych na podstawie danych statystycznych za pomocą narzędzia Excel prof. dr hab. inż. Drapella Antoni
6 Modelowanie problemu zaganiania w środowisku JADE dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
7 System komunikacji osoby niepełnosprawnej z komputerem za pomocą dżojstika dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
8 Webowy system zdalnego sterowania robotem mobilnym opartym o router Wi-Fi kmdr dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Praczyk Tomasz
9 Analiza porównawcza systemów płatności online. kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
10 Aplikacja wspomagająca tworzenie map na potrzeby poradników do gier kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
11 Internetowy serwis dla najmłodszych kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
12 Internetowy serwis dla najmłodszych kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
13 Maszyna szyfrująca Enigma kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
14 Projekt i implementacja aplikacji webowej wspomagającej działalność firmy wynajmu samochodów w oparciu Zend Framework kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
15 System wspomagający zarządzanie wynajmowanymi mieszkaniami kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
16 Projekt lokalnego systemu do strumieniowej transmisji bezprzewodowej dr inż. Trojczak Patrycja
17 Projekt systemu pracy grupowej na uczelni wyższej dr inż. Trojczak Patrycja
18 Interaktywna aplikacja internetowa dr inż. Zacniewski Artur
19 Narzędzie do tworzenia interaktywnych dokumentów na systemie Android. dr inż. Zacniewski Artur
20 Projekt witryny e-commerce z wykorzystaniem szablonów PrestaShop i Zen Cart dr inż. Zacniewski Artur
21 Ekstrakcja cech dystynktywnych twarzy człowieka kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
22 Projekt klasyfikatora minimalno-odległościowego kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej