Wykaz proponowanych tematów prac dyplomowych


L.p. Proponowane tematy Kierownik pracy Dyplomant
1 Komunikator sieciowy ze współdzieloną wirtualną tablicą do rysowania z wykorzystaniem grafiki wektorowej. dr inż. Łukasz Kuszner Krzysztof Kęsik
2 Optymalizacja internetowego systemu obliczeń inżynierskich Projekt i implementacja przyjaznego interfejsu do systemu Wolfram Alpha kmdr ppor. dr inż. Artur Zacniewski, dr hab. inż. Wojciech Jędruch Paweł Hilla
3 Rozproszony system rejestracji czasu pracy pracowników w przedsiębiorstwie. dr inż. Łukasz Kuszner Piotr Szreder
4 System zarządzania obrazami dysków w laboratorium komputerowym uczelni wyższej dr inż. Marcin Narloch Mateusz Manias
5 System obliczania prawdopodobieństwa wyników rozgrywek sportowych na podstawie danych statystycznych za pomocą narzędzia Excel prof. dr hab. inż. Drapella Antoni Maciej Stuba
6 Modelowanie problemu zaganiania w środowisku JADE dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech Łukasz Kubisiak
7 System komunikacji osoby niepełnosprawnej z komputerem za pomocą dżojstika dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech Marek Brzóska
8 Webowy system zdalnego sterowania robotem mobilnym opartym o router Wi-Fi kmdr dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Praczyk Tomasz Dariusz Grabowski
9 Analiza porównawcza systemów płatności online. kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław Łukasz Kania
10 Aplikacja wspomagająca tworzenie map na potrzeby poradników do gier kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław Marcin Baran
11 Internetowy serwis dla najmłodszych kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław Marcin Tillak
12 Internetowy serwis dla najmłodszych kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław Jakub Chachuła
13 Maszyna szyfrująca Enigma kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław Michał Mordel
14 Projekt i implementacja aplikacji webowej wspomagającej działalność firmy wynajmu samochodów w oparciu Zend Framework kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław Paweł Malinowski
15 System wspomagający zarządzanie wynajmowanymi mieszkaniami kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław Marek Piankowski
16 Projekt lokalnego systemu do strumieniowej transmisji bezprzewodowej dr inż. Trojczak Patrycja Michał Czykier
17 Projekt systemu pracy grupowej na uczelni wyższej dr inż. Trojczak Patrycja Lidia Woźniak
18 Interaktywna aplikacja internetowa dr inż. Zacniewski Artur Maciej Ruciński
19 Narzędzie do tworzenia interaktywnych dokumentów na systemie Android. dr inż. Zacniewski Artur Michał Buczek
20 Projekt witryny e-commerce z wykorzystaniem szablonów PrestaShop i Zen Cart dr inż. Zacniewski Artur Konrad Jeszke
21 Ekstrakcja cech dystynktywnych twarzy człowieka kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej Edyta Zakrzewska
22 Projekt klasyfikatora minimalno-odległościowego kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej Jakub Tyryłło