Wykaz proponowanych tematów prac dyplomowych


L.p. Proponowane tematy Kierownik pracy Dyplomant
1 Aplikacja do nauki słów w języku obcym w systemie Windows Phone 7. dr inż. Łukasz Kuszner Dariusz Małecki
2 Drzewo gry o sumie 0 - przegląd rodziny algorytmów typu min-max. Implementacja programu grającego w gomoku. dr inż. Łukasz Kuszner Bartosz Kwidziński
3 Platforma Microsoft XNA – przegląd możliwości i implementacja wybranej gry. dr inż. Łukasz Kuszner Wojciech Makurat
4 Projekt systemu analizy rozkładu jasności obrazu. prof. dr hab. inż. Witold Malina Agnieszka Szypuła
5 Projekt systemu progowania obrazów. prof. dr hab. inż. Witold Malina Artur Papke
6 System oceny obrazów na bazie histogramów. prof. dr hab. inż. Witold Malina Natalia Nowicka
7 System transformacji jasności obrazów. prof. dr hab. inż. Witold Malina Łukasz Potrykus
8 Systemy operacyjne i programowanie urządzeń przenośnych dr inż. Marcin Narloch Paweł Bojka
9 Wybrane metody transformacji obrazów. prof. dr hab. inż. Witold Malina Andrzej Perłowski
10 Badanie właściwości generatora liczb losowych równomiernych wbudowanego w środowisko Excel. prof. dr hab. inż. Drapella Antoni Wojciech Kamiński
11 Internetowy system do nauki języka angielskiego dla początkujących. dr inż. Masiejczyk Jan Grzegorz Hyjek
12 Charakterystyka zastosowań systemów ekspertowych w siłowniach okrętowych dr inż. Trojczak Patrycja Waldemar Kuleszka
13 Projekt i implementacja mobilnej witryny wydziałowej uczelni wyższej na przykładzie WNIUO AMW w Gdyni dr inż. Trojczak Patrycja Łukasz Meller
14 Projekt sieci swobodnego dostępu EduRoam dla AMW w Gdyni dr inż. Trojczak Patrycja Mateusz Kiedyk
15 Projekt systemu zabezpieczeń dla prywatnych sieci LAN dr inż. Trojczak Patrycja Artur Jadach
16 Zastosowanie technologii informatycznych w automatyzacji procesów bibliotecznych na przykładzie Biblioteki Głównej AMW w Gdyni dr inż. Trojczak Patrycja Ewa Peciak
17 „E-dziennik” jako internetowa aplikacja elektronicznego dziennika dr inż. Trojczak Patrycja Sandra Machałowska
18 Aplikacja do wizualizacji działania wybranych algorytmów przy wykorzystaniu bibliotek języka Python dr inż. Zacniewski Artur Paweł Fik
19 Aplikacja internetowa do wspomagania amatorskiej e-nawigacji z funkcją monitoringu morza dr inż. Zacniewski Artur Daniel Dakus
20 Aplikacja webowa do zarządzania zleceniami w firmie Web Horn dr inż. Zacniewski Artur Marcin Prus
21 Budowa systemu CMS z wykorzystaniem frameworka Zend dr inż. Zacniewski Artur Krzysztof Wiśniewski
22 Implementacja mechanizmów zarządzania serwerem WWW w przeglądarce internetowej dr inż. Zacniewski Artur Maciej Gliniecki
23 Internetowy system platformy sprzedażowej dr inż. Zacniewski Artur Piotr Lutowski
24 Internetowy system rezerwacji i zarządzania przydziałami w hotelu dr inż. Zacniewski Artur Piotr Okrój
25 Projekt komputerowych gier edukacyjnych przy wykorzystaniu bibliotek języka Python dr inż. Zacniewski Artur Michał Byczkowski
26 System e-rekrutacji dla uczelni wyższej dr inż. Zacniewski Artur Marcin Kleinszmidt
27 System wykrywania niewielkich różnic w obrazach dr inż. Zacniewski Artur Daria Wesserling
28 Wykorzystanie narzędzia Google Maps do budowy webowego serwisu informacyjnego dla studentów. dr inż. Zacniewski Artur Remigiusz Parchem
29 Analiza dostępności Internetu w miejscowościach wypoczynkowych w powiecie Puckim dr inż. Niemczyk Tadeusz Łukasz Gołąb
30 Porównanie możliwości pakietu MS OFFICE i OPENOFFICE dr inż. Niemczyk Tadeusz Dominika Robaczewska
31 Projekt wykorzystania systemu RADIUS do uwierzytelniania użytkowników sieci AMW dr inż. Niemczyk Tadeusz Piotr Jakubowski