Wykaz proponowanych tematów prac dyplomowych


L.p. Proponowane tematy Kierownik pracy
1 Aplikacja do nauki słów w języku obcym w systemie Windows Phone 7. dr inż. Łukasz Kuszner
2 Drzewo gry o sumie 0 - przegląd rodziny algorytmów typu min-max. Implementacja programu grającego w gomoku. dr inż. Łukasz Kuszner
3 Platforma Microsoft XNA – przegląd możliwości i implementacja wybranej gry. dr inż. Łukasz Kuszner
4 Projekt systemu analizy rozkładu jasności obrazu. prof. dr hab. inż. Witold Malina
5 Projekt systemu progowania obrazów. prof. dr hab. inż. Witold Malina
6 System oceny obrazów na bazie histogramów. prof. dr hab. inż. Witold Malina
7 System transformacji jasności obrazów. prof. dr hab. inż. Witold Malina
8 Systemy operacyjne i programowanie urządzeń przenośnych dr inż. Marcin Narloch
9 Wybrane metody transformacji obrazów. prof. dr hab. inż. Witold Malina
10 Badanie właściwości generatora liczb losowych równomiernych wbudowanego w środowisko Excel. prof. dr hab. inż. Drapella Antoni
11 Internetowy system do nauki języka angielskiego dla początkujących. dr inż. Masiejczyk Jan
12 Charakterystyka zastosowań systemów ekspertowych w siłowniach okrętowych dr inż. Trojczak Patrycja
13 Projekt i implementacja mobilnej witryny wydziałowej uczelni wyższej na przykładzie WNIUO AMW w Gdyni dr inż. Trojczak Patrycja
14 Projekt sieci swobodnego dostępu EduRoam dla AMW w Gdyni dr inż. Trojczak Patrycja
15 Projekt systemu zabezpieczeń dla prywatnych sieci LAN dr inż. Trojczak Patrycja
16 Zastosowanie technologii informatycznych w automatyzacji procesów bibliotecznych na przykładzie Biblioteki Głównej AMW w Gdyni dr inż. Trojczak Patrycja
17 „E-dziennik” jako internetowa aplikacja elektronicznego dziennika dr inż. Trojczak Patrycja
18 Aplikacja do wizualizacji działania wybranych algorytmów przy wykorzystaniu bibliotek języka Python dr inż. Zacniewski Artur
19 Aplikacja internetowa do wspomagania amatorskiej e-nawigacji z funkcją monitoringu morza dr inż. Zacniewski Artur
20 Aplikacja webowa do zarządzania zleceniami w firmie Web Horn dr inż. Zacniewski Artur
21 Budowa systemu CMS z wykorzystaniem frameworka Zend dr inż. Zacniewski Artur
22 Implementacja mechanizmów zarządzania serwerem WWW w przeglądarce internetowej dr inż. Zacniewski Artur
23 Internetowy system platformy sprzedażowej dr inż. Zacniewski Artur
24 Internetowy system rezerwacji i zarządzania przydziałami w hotelu dr inż. Zacniewski Artur
25 Projekt komputerowych gier edukacyjnych przy wykorzystaniu bibliotek języka Python dr inż. Zacniewski Artur
26 System e-rekrutacji dla uczelni wyższej dr inż. Zacniewski Artur
27 System wykrywania niewielkich różnic w obrazach dr inż. Zacniewski Artur
28 Wykorzystanie narzędzia Google Maps do budowy webowego serwisu informacyjnego dla studentów. dr inż. Zacniewski Artur
29 Analiza dostępności Internetu w miejscowościach wypoczynkowych w powiecie Puckim dr inż. Niemczyk Tadeusz
30 Porównanie możliwości pakietu MS OFFICE i OPENOFFICE dr inż. Niemczyk Tadeusz
31 Projekt wykorzystania systemu RADIUS do uwierzytelniania użytkowników sieci AMW dr inż. Niemczyk Tadeusz