Wykaz proponowanych tematów prac dyplomowych


L.p. Proponowane tematy Kierownik pracy Dyplomant
1 Projekt i realizacja stanowiska laboratoryjnego do konfiguracji i testowania sieci VLAN dr inż. Marcin Narloch Adam Prys
2 Projekt i realizacja stanowiska laboratoryjnego do testowania protokołu STP dr inż. Marcin Narloch Michał Szaszkowski
3 Analiza bezpieczeństwa bezprzewodowych sieci komputerowych na przykładzie wybranej sieci kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław Rafał Jankowski
4 Analiza systemu identyfikacji zasobów z wykorzystaniem technologii RFID dr inż. Trojczak Patrycja Leszek Licznerski
5 Charakterystyka zastosowań systemów ekspertowych w naukach medycznych dr inż. Trojczak Patrycja Adam Stefański
6 Identyfikacja komparatywnych cech obiektów dla potrzeb klasyfikacji dr inż. Trojczak Patrycja Bartłomiej Gliwiński
7 Projekt i implementacja programu do generowania i rozwiązywania gier macierzowych. dr inż. Trojczak Patrycja Krzysztof Kondzior
8 Projekt scenariuszy zajęć laboratoryjnych dla przedmiotu „Komunikacja bezprzewodowa” dr inż. Trojczak Patrycja Jerzy Barzowski
9 Realizacja szkieletowego systemu ekspertowego PC Shell dla wybranego problemu decyzyjnego dr inż. Trojczak Patrycja Robert Dawidowski
10 Systemy ERP dla uczelni dr inż. Trojczak Patrycja Dawid Sowa
11 Wpływ parametrów konfiguracyjnych urządzeń dostępowych na jakość łącz w sieciach LAN dr inż. Trojczak Patrycja Szymon Zieziula
12 Implementacja i optymalizacja systemu platformy sprzedażowej, przy wykorzystaniu technologii internetowych HTML5, CSS3 i PHP6 dr inż. Zacniewski Artur Piotr Lutowski
13 Projekt i implementacja aplikacji webowej ułatwiającej układanie planów zajęć dr inż. Zacniewski Artur Krzysztof Licznerski