Wykaz proponowanych tematów prac dyplomowych


L.p. Proponowane tematy Kierownik pracy
1 Projekt i realizacja stanowiska laboratoryjnego do konfiguracji i testowania sieci VLAN dr inż. Marcin Narloch
2 Projekt i realizacja stanowiska laboratoryjnego do testowania protokołu STP dr inż. Marcin Narloch
3 Analiza bezpieczeństwa bezprzewodowych sieci komputerowych na przykładzie wybranej sieci dr inż. Trojczak Patrycja
4 Analiza systemu identyfikacji zasobów z wykorzystaniem technologii RFID dr inż. Trojczak Patrycja
5 Charakterystyka zastosowań systemów ekspertowych w naukach medycznych dr inż. Trojczak Patrycja
6 Identyfikacja komparatywnych cech obiektów dla potrzeb klasyfikacji dr inż. Trojczak Patrycja
7 Projekt i implementacja programu do generowania i rozwiązywania gier macierzowych. dr inż. Trojczak Patrycja
8 Projekt scenariuszy zajęć laboratoryjnych dla przedmiotu „Komunikacja bezprzewodowa” dr inż. Trojczak Patrycja
9 Realizacja szkieletowego systemu ekspertowego PC Shell dla wybranego problemu decyzyjnego dr inż. Trojczak Patrycja
10 Systemy ERP dla uczelni dr inż. Trojczak Patrycja
11 Wpływ parametrów konfiguracyjnych urządzeń dostępowych na jakość łącz w sieciach LAN dr inż. Trojczak Patrycja
12 Implementacja i optymalizacja systemu platformy sprzedażowej, przy wykorzystaniu technologii internetowych HTML5, CSS3 i PHP6 dr inż. Zacniewski Artur
13 Projekt i implementacja aplikacji webowej ułatwiającej układanie planów zajęć dr inż. Zacniewski Artur