Wykaz proponowanych tematów prac dyplomowych


L.p. Proponowane tematy Kierownik pracy
1 Mechanizmy zdalnego zarządzania serwerami dr inż. Marcin Narloch
2 Port knocking jako metoda zabezpieczenia dostępu do usług sieciowych dr inż. Marcin Narloch
3 Projekt multimedialnej pracowni komputerowej na potrzeby AMW w Gdyni
4 Projekt i implementacja aktywnej witryny tematycznej. dr inż. Trojczak Patrycja
5 Projekt i implementacja aplikacji do generowania egzaminów testowych. dr inż. Trojczak Patrycja
6 Projekt i implementacja aplikacji do internetowej rezerwacji sal uczelnianych. dr inż. Trojczak Patrycja
7 Projekt uczelnianej sieci bezprzewodowej na przykładzie AMW w Gdyni. dr inż. Trojczak Patrycja
8 Projekt wydziałowej witryny internetowej uczelni wyższej na przykładzie WNIUO AMW w Gdyni. dr inż. Trojczak Patrycja
9 Projekt zintegrowanego systemu informatycznego dla potrzeb gospodarstwa domowego. dr inż. Trojczak Patrycja
10 Analiza bezpieczeństwa sieci komputerowej na przykładzie wybranej sieci dr inż. Niemczyk Tadeusz
11 Analiza dostępu do Internetu w powiecie Kartuskim dr inż. Niemczyk Tadeusz
12 System zarządzania sieciowymi adresami IP w Akademii Marynarki Wojennej dr inż. Niemczyk Tadeusz