Wykaz proponowanych tematów prac dyplomowych


L.p. Proponowane tematy Kierownik pracy
1 Aplikacja odwzorowująca działanie i funkcje stadiometru peryskopu okrętu podwodnego kmdr por. dr inż. Cichocki Adam
2 Aplikacja do wyznaczenia krzywej rozchodzenia się fali uderzeniowej rożnego rodzaju materiału wybuchowego kmdr por. dr inż. Cywiński Artur
3 Bezprzewodowy system strumieniowej transmisji danych obrazowych kmdr por. dr inż. Milewski Stanisław
4 Obrazowa baza danych kmdr por. dr inż. Milewski Stanisław
5 System wizyjny do wykrywania i śledzenia obiektów nawodnych. kmdr por. mgr inż. Bodnar Tadeusz
6 Zastosowanie algorytmów równoległego przetwarzania obrazów w systemie wizyjnym w oparciu o architekturę CUDA oraz układy FPGA. kmdr por. mgr inż. Bodnar Tadeusz
7 Aplikacja sieciowa wspomagająca proces dyplomowania studentów dr Glaner Andrzej
8 Edytor graficzny i symulator schematów blokowych algorytmów dr Glaner Andrzej
9 Wizualizacja dowolnie obszernych drzew decyzyjnych dr Glaner Andrzej
10 Wizualizacja działania wybranych grup algorytmów dr Glaner Andrzej
11 Klasyfikacja wybranych typów obrazów graficznych metodami uczenia głębokiego (,,deep learning'') dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
12 Opracowanie w środowisku Scilab programu demonstrującego uczenie sieci neuronowej metodą roju dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
13 Uczenie działań zespołowych agentów przeszukujących zadany obszar dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
14 Uczenie maszynowe powstawania działań zespołowych agentów w problemie zaganiania dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
15 Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do optymalizacji wybranego zadania sterowania wieloetapowego. dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
16 Zastosowanie metody roju do optymalizacji wybranego zadania sterowania wieloetapowego. dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
17 Zastosowanie metody roju do optymalizacji wybranego zadania sterowania wieloetapowego. dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
18 Aplikacja do edycji i zobrazowania projektu oraz sterowania dla hobbystycznej obrabiarki CNC dr inż. Ogrodniczak Janusz
19 Disasembler dla procesora Atmel ATmega328 (Arduino Uno) dr inż. Ogrodniczak Janusz
20 Dwuetapowa autentykacja w systemach informatycznych dr inż. Ogrodniczak Janusz
21 Organizacja sieci czujników mobilnych dr inż. Ogrodniczak Janusz
22 Symulator procesora / systemu procesorowego / mikrokontrolera dr inż. Ogrodniczak Janusz
23 Symulator zestawu Arduino Uno (moduł główny oraz moduły rozszerzeń) dr inż. Ogrodniczak Janusz
24 Detekcja anormalnych trajektorii obiektów morskich kmdr dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Praczyk Tomasz
25 Wykrywanie anomali na morzu - podejście punktowe kmdr dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Praczyk Tomasz
26 Deanonimizacja użytkowników wybranego serwisu na podstawie Gravatara przy użyciu platformy sprzętowej Hashkiller kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
27 Implementacja i analiza skuteczności wybranej heurystyki pozwalającej grupować adresy użytkowników kryptowalut kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
28 Konfigurowalny skrypt do automatycznego umieszczania zdjęć na kilku portalach społecznościowych kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
29 Projekt i implementacja aplikacji mobilnej na system IOS na potrzeby Edukacyjnego Systemu Gamifikacyjnego kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
30 Projekt i implementacja aplikacji mobilnej serwisu numizmatycznego na wybrany mobilny system operacyjny kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
31 Projekt i implementacja modulu środków trwałych na potrzeby systemu wspomagającego prowadzenie ksiąg podatkowych kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
32 System do generowania spersonalizowanych adresów dla wybranych kryptowalut przy wykorzystaniu platformy sprzętowej Hashkiller kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
33 System wspomagający predykcję cen monet kolekcjonerskich kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
34 Wtyczka do generowania haseł na wybraną przeglądarkę internetową kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
35 Projekt i implementacja systemu do pomiaru jakości kształcenia dr inż. Trojczak Patrycja
36 Budowa silnika wyszukiwania obrazów przy użyciu frameworka Django i biblioteki OpenCV dr inż. Zacniewski Artur
37 Projekt i wykonanie pławy hydroakustycznej kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
38 Projekt i i wykonanie systemu wizyjnej nawigacji robota kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
39 Projekt i implementacja aplikacji do pomiaru napięć z wykorzystaniem układów analogowo-cyfrowych z interfejsem ethernetowych kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
40 Projekt i implementacja oprogramowania do komputerowej analizy gestów na potrzeby komunikacji człowiek-komputer kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
41 Projekt i implementacja oprogramowania do śledzenia ruchu obiektu z wykorzystaniem kamery stacjonarnej kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
42 Projekt i implementacja oprogramowania do tworzenia modeli 3D obiektów na podstawie analizy światłocienia kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
43 Projekt i implementacja oprogramowania wykrywającego charakterystyczne punkty na obrazach wizyjnych kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
44 Projekt i implementacja oprogramowania wykrywającego rozgałęzienia i zakończenia na obrazach kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
45 Projekt i wykonanie cyfrowego przenośnego rejestrator sygnałów analogowych kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
46 Projekt i wykonanie interfejsu komputerowego wykorzystującego napięcie mięśniowe człowieka kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
47 Projekt i wykonanie miernika obciążenia półki regału magazynowego kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
48 Projekt i wykonanie sekwencyjnej kamery akustycznej kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
49 Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do pomiarów współrzędnościowych kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
50 Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego dwuwymiarowego układu balansującego kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
51 Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego jednowirnikowego układu sterowania kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
52 System detekcji punktów charakterystycznych na twarzy człowieka kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
53 Łączność cyfrowa dla obszaru A1 kmdr ppor. mgr inż. Zalewski Jacek
54 Analiza wykorzystania przez użytkowników możliwości pakietu MS OFFICE dr inż. Niemczyk Tadeusz
55 Projekt i implementacja komputerowego stanowiska laboratoryjnego do analizowania pracy przełącznika sieciowego dr inż. Niemczyk Tadeusz
56 Projekt i implementacja komputerowego stanowiska laboratoryjnego do obrazowania pracy routera dr inż. Niemczyk Tadeusz
57 Projekt i implementacja programu wspierającego pracę Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej w czasie egzaminu dyplomowego dr inż. Niemczyk Tadeusz
58 Projekt i implementacja stanowiska laboratoryjnego do tworzenia graficznej postaci algorytmów i śledzenia ich realizacji dr inż. Niemczyk Tadeusz
59 Applicability and sustainability of renewable energy sources on an example of wind farms in Poland dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Romanuke Vadim
60 Game-theoretic approach to producing surviving metastrategies in genetic methods dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Romanuke Vadim
61 Interpolation of multidimensional arrays for problems of statistical optimization dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Romanuke Vadim