Wykaz proponowanych tematów prac dyplomowych


L.p. Proponowane tematy Kierownik pracy Dyplomant
1 Aplikacja odwzorowująca działanie i funkcje stadiometru peryskopu okrętu podwodnego kmdr por. dr inż. Cichocki Adam
2 Aplikacja do wyznaczenia krzywej rozchodzenia się fali uderzeniowej rożnego rodzaju materiału wybuchowego kmdr por. dr inż. Cywiński Artur
3 Bezprzewodowy system strumieniowej transmisji danych obrazowych kmdr por. dr inż. Milewski Stanisław
4 Obrazowa baza danych kmdr por. dr inż. Milewski Stanisław
5 System wizyjny do wykrywania i śledzenia obiektów nawodnych. kmdr por. mgr inż. Bodnar Tadeusz
6 Zastosowanie algorytmów równoległego przetwarzania obrazów w systemie wizyjnym w oparciu o architekturę CUDA oraz układy FPGA. kmdr por. mgr inż. Bodnar Tadeusz
7 Aplikacja sieciowa wspomagająca proces dyplomowania studentów dr inż. Glaner Andrzej
8 Edytor graficzny i symulator schematów blokowych algorytmów dr inż. Glaner Andrzej
9 Wizualizacja dowolnie obszernych drzew decyzyjnych dr inż. Glaner Andrzej
10 Wizualizacja działania wybranych grup algorytmów dr inż. Glaner Andrzej
11 Klasyfikacja wybranych typów obrazów graficznych metodami uczenia głębokiego (,,deep learning'') dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
12 Modelowanie działań zespołowych agentów w środowisku JADE w problemie zaganiania dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
13 Opracowanie w środowisku Scilab pakietu programów do laboratorium z sieci Bayesa. dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
14 Opracowanie w środowisku Scilab programu demonstrującego uczenie sieci neuronowej metodą roju dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
15 Uczenie działań zespołowych agentów przeszukujących zadany obszar dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
16 Uczenie maszynowe powstawania działań zespołowych agentów w problemie zaganiania dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
17 Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do optymalizacji wybranego zadania sterowania wieloetapowego. dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
18 Zastosowanie metody roju do optymalizacji wybranego zadania sterowania wieloetapowego. dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
19 Zastosowanie metody roju do optymalizacji wybranego zadania sterowania wieloetapowego. dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
20 Komputerowa wizualizacja planowania obsługi procesów wg strategii FCFS, SJF, SRTF i RR mgr inż. Kruczko Mieczysław
21 Disasembler dla procesora Atmel ATmega328 (Arduino Uno) dr inż. Ogrodniczak Janusz
22 Dwuetapowa autentykacja w systemach informatycznych dr inż. Ogrodniczak Janusz
23 Organizacja sieci czujników mobilnych dr inż. Ogrodniczak Janusz
24 Symulator zestawu Arduino Uno (moduł główny oraz moduły rozszerzeń) dr inż. Ogrodniczak Janusz
25 Co to znaczy bezpieczne hasło? Badania ankietowe studentów AMW kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
26 Deanonimizacja użytkowników wybranego serwisu na podstawie Gravatara przy użyciu platformy sprzętowej Hashkiller (2 os.) kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
27 Edukacyjny portal, mający charakter edukacyjny, łączący partnerów na podstawie ich haseł kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
28 Projekt i implementacja aplikacji mobilnej na system Android na potrzeby Edukacyjnego Systemu Gamifikacyjnego kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
29 Projekt i implementacja aplikacji mobilnej na system IOS na potrzeby Edukacyjnego Systemu Gamifikacyjnego kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
30 Projekt i implementacja aplikacji mobilnej serwisu numizmatycznego na wybrany mobilny system operacyjny kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
31 Projekt i implementacja modulu środków trwałych na potrzeby systemu wspomagającego prowadzenie ksiąg podatkowych kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
32 Projekt i implementacja systemu do generowania fraz hasłowych kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
33 Pytania zabezpieczające w serwisach internetowych kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
34 System do generowania spersonalizowanych adresów dla wybranych kryptowalut przy wykorzystaniu platformy sprzętowej Hashkiller kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
35 System wspomagający predykcję cen monet kolekcjonerskich kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
36 Wybrane zagadnienia kryptografii kwantowej kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
37 Łamanie haseł dla wybranego wycieku przy użyciu platformy sprzętowej Hashkiller kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
38 Projekt i implementacja systemu do pomiaru jakości kształcenia dr inż. Trojczak Patrycja
39 Budowa silnika wyszukiwania obrazów przy użyciu frameworka Django i biblioteki OpenCV dr inż. Zacniewski Artur
40 Projekt i wykonanie pławy hydroakustycznej kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
41 Projekt i i wykonanie systemu wizyjnej nawigacji robota kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
42 Projekt i implementacja aplikacji do pomiaru napięć z wykorzystaniem układów analogowo-cyfrowych z interfejsem ethernetowych kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
43 Projekt i implementacja oprogramowania do komputerowej analizy gestów na potrzeby komunikacji człowiek-komputer kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
44 Projekt i implementacja oprogramowania do śledzenia ruchu obiektu z wykorzystaniem kamery stacjonarnej kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
45 Projekt i implementacja oprogramowania do tworzenia modeli 3D obiektów na podstawie analizy światłocienia kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
46 Projekt i implementacja oprogramowania wykrywającego charakterystyczne punkty na obrazach wizyjnych kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
47 Projekt i implementacja oprogramowania wykrywającego rozgałęzienia i zakończenia na obrazach kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
48 Projekt i wykonanie cyfrowego przenośnego rejestrator sygnałów analogowych kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
49 Projekt i wykonanie interfejsu komputerowego wykorzystującego napięcie mięśniowe człowieka kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
50 Projekt i wykonanie miernika hałasu kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
51 Projekt i wykonanie sekwencyjnej kamery akustycznej kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
52 Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do pomiarów współrzędnościowych kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
53 Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego dwuwymiarowego układu balansującego kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
54 Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego jednowirnikowego układu sterowania kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
55 System detekcji punktów charakterystycznych na twarzy człowieka kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
56 Platforma do zarządzania wielostanowiskowym systemem prezentacji multimedialnych kmdr ppor. mgr inż. Zalewski Jacek
57 Projekt i implementacja modułu rejestrującego i analizującego ruch pojazdów mechanicznych. kmdr ppor. mgr inż. Zalewski Jacek
58 Łączność cyfrowa dla obszaru A1 kmdr ppor. mgr inż. Zalewski Jacek Mateusz Łoś
59 Analiza wykorzystania przez użytkowników możliwości pakietu MS OFFICE dr inż. Niemczyk Tadeusz
60 Projekt i implementacja komputerowego stanowiska laboratoryjnego do analizowania pracy przełącznika sieciowego dr inż. Niemczyk Tadeusz
61 Projekt i implementacja komputerowego stanowiska laboratoryjnego do obrazowania pracy routera dr inż. Niemczyk Tadeusz
62 Projekt i implementacja programu wspierającego pracę Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej w czasie egzaminu dyplomowego dr inż. Niemczyk Tadeusz
63 Projekt i implementacja stanowiska laboratoryjnego do tworzenia graficznej postaci algorytmów i śledzenia ich realizacji dr inż. Niemczyk Tadeusz