Informacje kontaktowe

Dane adresowe


  • Instytut Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki
  • Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
  • Akademia Marynarki Wojennej
  •  
  • ul. Śmidowicza 69
  • 81-103 Gdynia