Wydarzenia

KOSOP 2018

2018-06-19

W dniach 22 - 25 maja w Gdyni odbyła się X konferencja naukowa nt. „Kierowanie Ogniem Systemów Obrony Powietrznej (Przeciwlotniczej)” KOSOP 2018 organizowana przez Instytut Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW w Gdyni. Głównym atutem konferencji jest współpraca z jednostkami wojskowymi, ośrodkami szkoleniowymi oraz poligonowymi, co zapewnia organizację podróży studyjnych i zapoznania się nie tylko z teorią, ale również z praktyką Kierowania Ogniem. Tegoroczna, jubileuszowa X konferencja KOSOP 2018 była realizowana we współdziałaniu z 3. FO. Uczestnicy konferencji odbyli rejs szkoleniowy na ORP „Wodnik” i ORP „Kaszub”, podczas którego mieli okazję zapoznać się ze specyfiką realizacji przeciwlotniczych zadań ogniowych wykonywanych z pokładów okrętów. Stałym punktem tego typu rejsów jest również szkolenie ratownicze, w którym uczestniczył śmigłowiec ratowniczy z 43. BLotM. Uczestnikami konferencji byli dowódcy jednostek i pododdziałów przeciwlotniczych, przedstawiciele wyższych uczelni cywilnych oraz wojskowych, jak również przedstawiciele polskiego przemysłu zbrojeniowego. Gościem honorowym konferencji był Szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej DG RSZ Pan gen. bryg. Stefan MORDACZ. Tematyka referatów prezentowanych w sesjach plenarnych obejmowała bardzo szeroki aspekt postrzegania OPL – począwszy od identyfikacji zagrożeń i określenia kierunków rozwoju Systemów Obrony Powietrznej, po sprecyzowanie wymagań związanych z modernizacją uzbrojenia oraz dopasowaniem procesu szkolenia przeciwlotników do współczesnych wymagań. W sesji podsumowującej nakreślono kierunek dalszych działań i tematykę, która powinna pojawić się na kolejnej, XI-tej konferencji KOSOP w roku 2020. Konferencja KOSOP od 20 lat wpisuje się w kalendarz ważnych przedsięwzięć promujących rolę i znaczenie Obrony Powietrznej (Przeciwlotniczej) we wszystkich rodzajach wojsk oraz kreuje warunki do integracji szkolnictwa wojskowego oraz polskiego przemysłu obronnego w obszarze modernizacji Sił Zbrojnych RP, jak również kształcenia i doskonalenia kadr wojsk OPL.