Wydarzenia

Otwarcie Pracowni Systemów Alarmowych

2017-10-05

W dniu 5 października 2017 r. w naszym Instytucie została uroczyście otwarta pracownia „Systemy alarmowe”. Realizacja przedsięwzięcia odbyła się pod patronatem firmy SATEL w ramach projektu EduSATEL, który jest innowacyjnym programem nauczania, uwzględniającym najnowsze osiągnięcia z dziedziny elektroniki. W ramach zajęć laboratoryjnych, studenci będą mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności związanych z projektowaniem, konfiguracją i obsługą nowoczesnych systemów alarmowych. Uroczystość poprowadził dziekan Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego – kmdr dr hab. inż. Waldemar Mironiuk prof. AMW, w towarzystwie prorektora ds. kształcenia – kmdr. dr. hab. Dariusza Bugajskiego - profesora AMW, koordynatora projektu EduSatel – pana Macieja Domagalskiego oraz zaproszonych gości.