Wydarzenia

Rozwój kompetencji studentów informatyki, mechatroniki, automatyki i robotyki

2016-03-31

Wydział WNIUO w porozumieniu z WME uczestniczył w konkursie nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 i uzyskał dofinansowanie z „Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój” na podnoszenie kwalifikacji zawodowych studentów na kierunkach informatyka, automatyka i robotyka, mechatronika. Wsparcie będzie udzielane w 4 obszarach:

  • wsparcie kompetencji miękkich w zakresie komunikacji inżynierskiej, prezentacji biznesowej, partnerskiego zarządzania i zarządzania projektami,
  • wsparcie umiejętności komunikacji w języku angielskim ukierunkowane na wprowadzenie do specjalistycznego słownictwa i przygotowanie do samodzielnej lektury oryginalnych, angielskojęzycznych publikacji technicznych,
  • wsparcie w zakresie kompetencji zawodowych – szkolenia zewnętrzne certyfikowane w zakresie języków programowania, obsługi baz danych, administrowania systemami operacyjnymi i sieciami, testowania oprogramowania, obsługi i programowania systemu Proficy Historian oraz programowania robotów,
  • wsparcie w zakresie bezpośredniej współpracy z przyszłymi pracodawcami- realizacja poprzez projekt grupowy, którego celem będzie rozwiązanie rzeczywistego zadania w porozumieniu ze współpracującymi przedsiębiorstwami.
Projekt będzie realizowany od 1 kwietnia 2016 do 31 stycznia 2019. Zakłada realizację 3 cykli szkoleniowych w ciągu trzech najbliższych lat. Beneficjentami programu będą wybrani studenci aktualnie pierwszego, drugiego i trzeciego roku studiów. W każdym cyklu udział weźmie 36 studentów. Uczestnictwo w projekcie pozwoli zwiększyć atrakcyjność absolwentów na rynku pracy. Rekrutacja uczestników projektu ruszy jeszcze w tym semestrze. Szczegółowe informacje pojawią się wkrótce na stronie wydziałów i portalach społecznościowych. Dodatkowych informacji udzielają: dr inż. Patrycja Trojczak-Golonka (WNIUO) oraz dr inż. Józef Małecki (WME).
Projekt uzyskał finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na Program Rozwoju Kompetencji dotyczący podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.